Onsdag d. 11. til fredag d. 13. september 2019
på Hotel Nyborg Strand

 

 

Metoder, værktøjer og indsatser

 

Præsentation af en vifte af de tilgange til god omsorg og pleje,
der lige nu er fokus på i demensindsatsen

 

 

Forventningen fra såvel borgere med demens, pårørende og samfundet er, at den enkelte skal have mulighed for at leve et aktivt liv længst muligt – også med en demenssygdom. Forventningen fra politikere og borgere er tillige, at den indsats vi - som demenskoordinatorer og andet omsorgs- og plejepersonale -  yder, er økonomisk forsvarlig, faglig funderet og etisk korrekt.

 

På Årskursus 2019 sætter vi vores egen hverdag i spil ved at præsentere en vifte af tilgange, som kan bruges i arbejdet for og med borgere med demens - herunder personcentreret omsorg. Vi ved, at kvalitet er afhængig af faglige værktøjer og vidensdeling, men også af ledelse og selvforståelse. Derfor kan vi altid blive klogere og lære af hinanden.

 

I løbet af Årskursets tre dage får du teoretisk og praktisk viden fra specialister, forskere, undervisere og praktikere fra forskellige faglige felter.  De vil inspirere vores praksis, og i seminarerne er der mulighed for at uddybe erfaringer og forskning.

 

Du kan blandt de ni hovedoplægsholder møde psykolog Bo Hjelskov Elven, sundhedsinnovator Peter Thybo, forfatter og antropolog Ina Kjøgx Pedersen, nytiltrådt formand for Etisk Råd, professor Anne-Marie Gerdes, psykolog Henrik Brogaard, ergoterapeut Mette Søndergaard og tidligere biskop Kjeld Holm.

 

Nogle af hovedoplægsholderne er også oplægsholdere i seminarer. Du kan vælge tre blandt i alt 16 forskellige seminarer. Du har således rig mulighed for at vælge netop de metoder, tilgange og værktøjer, som du har særlig interesse for.

 

Læs i selve programmet (under MATERIALE), hvem og hvad du kan høre i de ni hovedforedrag og de 16 forskellige seminarer. 

DemensKoordinatorer i DanmarK - Jernbane Allé 54, 3. th. - 2720 - Vanløse - 38770166 - info@demens-dk.dk