Seminar

  

Hvad skal vi med overmodige

mænd og uambitiøse kvinder i ledelsen?

 

Onsdag den 19. februar kl. 14.30-17.30

Hos Cowi, Parallelvej 2, Lyngby

 

 

Diversitet er i stigende grad et konkurrenceparameter i virksomheder og kønsdiversitet i topledelsen understøtter bedre beslutninger, men i Danmark har vi relativt få kvinder i ledelsen.

 

Vi ønsker at rekruttere efter kompetence, men vi bruger metoder, der forherliger overmodige mænd og forventer uambitiøse kvinder. Samfundsstyrede forventninger er med til at forme vores valg og vi er ikke så rationelle i beslutningsprocesser, som vi tror.

 

Kom og få udfordret dine ubevidste bias, når Christina fortæller hvordan målrettet  adfærdsdesign og inkluderende ledelse, kan understøtte funktionel diversitet på tværs af bl.a. alder, kultur og køn. 

Håndtering af diversitet kræver god ledelse, men det skaber også bedre ledere, når vi formår at sætte forskellighed i spil.

 

Christina Lundsgaard Ottsen, Ph.d., Seniorrådgiver CfL og Ekstern lektor, Aarhus Universitet

 

Tilmelding senest den 13. februar

 

Arrangementet er gratis for medlemmer af Dansk Projektledelse. Er du ikke medlem koster det kr. 2.200 ekskl. moms.

 

Udeblivelse på dagen og afmelding som ikke er meddelt DPL senest 14. februar kl. 23, vil blive faktureret med kr. 750 ex. moms for medlemmer. For ikke-medlemmer gælder, at beløbet ikke bliver refunderet.

 

 

Tilbage til arrangementer

 

 

 

 

 

 

Program

 

14.30 Velkomst og introduktion

 

Hvad er diversitet og hvorfor er det vanskeligt

 

Hvorfor bekymre sig?

 

Diskussion og udfordringer

 

Pause

 

Hvad virker?

 

Ide laboratorium

 

Takeaways

 

 

17.30 Tak for i dag

 

 

 

 

 

Dansk Projektledelse - Gydevang 39-41 - 3450 Allerød - tlf. 48 24 14 88 - arrangementer@danskprojektledelse.dk