Forebyggelsesoplæg om digital risikoadfærd i dagtilbud og indskoling

Henover efteråret afholdes der fire bydækkende forebyggelsesoplæg på Phønix i Schacksgade om digital risikoadfærd. Et af de fire oplæg er for fagfolk/fagprofessionelle (lærere, pædagoger mv.), og de øvrige tre oplæg er for både fagfolk og forældre til børn i alderen 0 til 8 år. 

 

Med eksempler og dialog tager vi fat i emnet digital dannelse og den mulige risikoadfærd, der venter børn, når de træder ind på de digitale platforme. Vi anbefaler, at forældrerådet og/eller -bestyrelser deltager, således at der er mulighed for en efterfølgende drøftelse af lokale initiativer.

 

Det får tilhørerne på dagen: 

 • En generel introduktion til sociale medier og platforme
 • Viden om børn og trivsel i sammenhæng med digitale medier
 • Indførelse i lovgivning på området
 • Overblik over, hvilken risikoadfærd den digitale verden kan skabe
 • Deltagelse i dialog mellem forældre og fagfolk om betydningen af det at være rollemodel 
 • Råd og anbefalinger til at understøtte dialogen med børn på de sociale medier 
 • En overskuelig værktøjskasse med postkort, retningslinjer, power points, cases mv., der kan bruges til videre drøftelse af emnet i personalegruppen, i forældrebestyrelsen/forældregruppen 

Praktisk 

Det er gratis at deltage! Hvert oplæg har plads til 150 deltagere, der tildeles efter princippet 'først til mølle'. Oplægget varer halvanden time. Alle oplæg afholdes på Phønix, Schacksgade 39, 5000 Odense C på følgende datoer:

 • Mandag den 17. september fra kl. 14.00 - 15.30
 • Tirsdag den 9. oktober fra kl. 19.00 - 20.30
 • Tirsdag den 6. november fra kl. 19.00 - 20.30
 • Tirsdag den 20. november fra kl. 19.00 - 20.30

Tilmeld dig ved at trykke på 'Tilmelding' i venstre side. Oplæggene afholdes af SSP Odense ved Irene Aggedam, Gülcan Celiker og Bo Allsø. 

 

Har du yderligere spørgsmål, så kontakt os endelig:

Konsulent Bo Allsø: baj@odense.dk / 20 15 16 98

Konsulent Gülcan Celiker: guece@sspodense.dk / 24 75 23 37

 

Vel mødt og store hilsener fra SSP Odense

 

 

SSP Odense - Grønlandsgade 7 - 5000 - Odense - 65 51 50 99 - sspodense@odense.dk