Dialogmøde om ændringer i Rullesport Danmark

Sidder du i en komité eller har du interesse i nogle af de aktiviteter, som vores komitéer arrangerer?

Tag del i dialogen om Rullesport Danmarks struktur, hvis du:
– Er interesseret i rullesporten på det overordnede plan!
– Har en holdning til hvilke aktiviteter, der skal afholdes fremover eller hvilke målgrupper, der skal prioriteres!

Dialogmødet er din mulighed for at komme og lære mere og fortælle os dine idéer og holdninger.

Efter dialogmødet tilføjer arbejdsgruppen de gode input, I kommer med, til organisationsbeskrivelsen, så den er klar til godkendelse ved Rullesport Danmarks ekstraordinære repræsentantskabsmøde i starten af 2020.

 

Vi tegner os gennem mødet

For at tale til både de auditive og de visuelle mennesker, har vi hyret Tomas Björnsson, en dygtig dansk illustrator, ind til at dokumenterer processen.

Vi får tegnet et visuelt referat af mødet.

Tomas sætter et temmelig stort stykke papir op og tegner idéer, tanker og kommentarer under mødet. Det hele samles i en illustration.  

Tegningen måler 400x90 cm og bliver efterfølgende scannet ind, så vi kan bruge elementerne til at holde fast i de vigtige input fremover!

 

Den nye organisationsstruktur skal løfte sporten!

Målet med organisationsændringen er at Rullesport Danmarks syv sportsgrene (discipliner) skal til at arbejde tættere sammen!
Samarbejdet vil særligt omhandle erfaringsudveksling og samarbejde mellem sportskomitéerne på disse områder:

  • Bredde
  • Talent/elite
  • Mesterskaber
  • Udvikling

Dem der sidder på posterne

I den nye struktur ligger også nye procedurer for valg til komitéer og bestyrelse!
Læs rapporten og bliv klogere på hvordan kvalifikationer og motivation bliver centralt i valgproceduren fremover.

 

Dato og sted

Søndag d. 3. november
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby.

Program

Kl. 11.00 Dialogmøde
Kl. 13.00 Frokost
Kl. 14.00 Dialogmøde fortsætter
Kl. 15.30 Tak for i dag.

Kørselsgodtgørelse

Til jer der kommer fra vest for Storebælt, er det muligt at få op til kr. 1000,- i kørselsgodtgørelse mod forevisning af kvittering for bro, brændstof eller offentlig transport.

 

Shuttle bus fra Høje Taastrup

Ønsker du at køre med shuttle bus fra Høje Taastrup station til Idrættens Hus, skal du vælge dette når du tilmelder dig. Det er gratis at benytte dette tilbud.

Tilmeldingsfrist

Vi har behov for at vide, hvem der kommer fra jeres forening, så tilmeld jer senest d. 20. oktober.

Spørgsmål

Har du spørgsmål til dialogmødet, kan du kontakte næstformand Lydia Lastein på naestformand@rullesport.dk.

Rullesport Danmark - Brøndby Stadion 20 - 2605 - Brøndby - 43262593 - info@rullesport.dk