Den diagnostiske udfordring

Diagnostik er en kompliceret proces. På mange niveauer foretager vi vurderinger af vores patienter. Er hun syg og har hun tabt sig lidt? Hvad viste de sidste blodprøver? Hvordan går det mon med hendes syge mand? Hvilken retning skal vi vælge, og hvad ønsker hun selv?

 

Praktiserende læger bevæger sig i et symptomhav, hvor vi skal manøvrere og holde kursen. Hvordan færdes vi i dette symptomhav uden at drukne og miste overblikket?

Ikke alle patienter skal gennem et krævende udredningsforløb.

Mange patienter har symptomer uden sygdom, hvordan håndterer vi dem?

Og hvor langt skal vi gå for at gavne patienterne (og samfundet) mest muligt?

 

Målet er at gøre ”det gode” for patienten.

 

På dette 2-dages kursus vil vi med patienthistorier og oplæg til diskussioner komme ind på :

  • diagnostik af alvorlig lidelse
  • tolkning af laboratoriemedicin
  • brug af billeddiagnostik
  • etiske aspekter
  • overdiagnosticering

Der vil være diskussioner om hvordan, hvornår og hvorfor, vi vælger (eller fravælger) at gå ind i en udredning.

 

Bemærk, at dette kursus overvejende foregår ved diskussioner i plenum og grupper omkring gennemprøvede og genkendelige patienthistorier med ekspertsparring.

 

Der benyttes samme materiale som tilsvarende SGE-kursus.

 

Målgruppe

Praktiserende læger

 

Undervisere

Eksperter indenfor området

 

Kursusledere

Lone Grønbæk, alm. praktiserende læge

Pernille Lind, alm. praktiserende læge

 

Tid & sted

29. - 30. september 2020, Sinatur Hotel Storebælt, Nyborg

Internatkursus - overnatning er incl.

 

Tilmeldingsfrist

26. juni 2020

 

Pris

8.000 kr.

Kurset er godkendt i Fonden for Almen Praksis til 2 dages tabt arbejdsfortjeneste á 4.500 kr., 2 dages kursusafgift á 2.400 kr. og transportudgift max. 1.500 kr.PLO Efteruddannelse * Kristianiagade 12 * 2100  København Ø * Tel 35448134