Den etniske patient - FULDTEGNET

I takt med at indvandrere og deres efterkommere udgør en større del af Danmarks befolkning, er det vigtig, at almen praksis formår at favne den etniske patient. Den etniske patient giver ofte anledning til stor frustration i praksis pga. kulturelle og religiøse forskelle. Praksis har brug for at lære, hvordan man håndtere den etniske patient på en vejledende måde, så det danske sundhedsvæsen læres at kende, og patienterne ved hvordan de skal begå sig.
Det indebærer naturligvis, at praksis kan forstå den etniske patients baggrund og dagligdag, så vi bedre kan opbygge tillid og mødet bliver med gensidig respekt og forståelse.

 

Formålet med kurset er, at give dig en bedre forståelse af den etniske patient.
Du vil få redskaber at stille krav til patienten og vi vil gennemgå hvordan man er patient i det danske sundhedsvæsen.

 

Indhold og form

På kurset får du viden om:

  • Større forståelse af den etniske patient
  • Hvilke kulturelle forskelle, herunder patienternes dagligdag og baggrund, der kan have betydning for behandlingen
  • Hvordan man favner den etniske patient
  • Hvilke redskaber der kan anvendes til vejledning i praksissens procedurer og regler
  • Redskaber til et bedre og respektfuldt samarbejde

Kurset gennemføres som katedral undervisning med aktiv deltagelse og spørgsmål til underviser og medkursister.
Der vil være en veksling mellem oplæg og dialog og vi vil skabe et miljø, der fordrer vidensdeling og erfaringsudveksling.
Der vil blandt andet være mulighed for at drøfte specifikke cases, så du får redskaberne til at løse evt. problematikker du har oplevet i praksis.

 

Såfremt du ønsker at diskutere en case fra det virkelige liv, opfordres du til at tage den med på dagen.
På dagen bedes du informere kursusleder herom.

 

Målgruppe

Praksispersonale

 

Undervisere

Ahmet Demir, socialkonsulent Cand.pæd. og eksam. eksistentiel psykoterapeut (PI)

Nadja Elgin, praktiserende læge

 

Kursusleder

Jeanette Oxholm, praksismanager

 

Tid & sted

22. marts 2018, Comwell Kongebrogaarden, Middelfart

Kurset afholdes fra kl. 9.00 - 16.00 med ankomst og morgenbrød/kaffe fra kl. 8.30.

 

Tilmeldingsfrist

22. januar 2018

 

Efter endt tilmeldingsfrist kan der forekomme ledige pladser. Dette vil fremgå af hjemmesiden.

Ønsker du at tilmelde dig kurset efter endt tilmeldingsfrist, skal du kontakte kursussekretariatet på kurser.plo@dadl.dk

 

Pris

Kr. 3.100,-

Betaling af kurset sker med MasterCard eller Visa/Dankort ved tilmelding

 

 

PLO Efteruddannelse * Kristianiagade 12 * 2100 København Ø * CVR. 1052 6280 * www.plo-e.dk