Indkaldelse til repræsentantskabsmøde i Danske Ældreråd 

I henhold til vedtægten for Danske Ældreråd indkaldes hermed til ordinært repræsentantskabsmøde:

 

Mandag den 7. maj 2018

Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg

Registrering og kaffe m. brød kl. 10.00 – 11.00. Åbning af repræsentantskabsmødet kl. 11.00

 

Ifølge vedtægtens § 5, stk.1 afholdes ordinært repræsentantskabsmøde hvert år i andet kvartal. Indkaldelse med meddelelse om dato, tid og sted sker med mindst tre måneders skriftligt varsel.

 

Ifølge § 5, stk. 3 udsendes dagsorden med bilag senest en måned før mødet.

 

Forslag

til repræsentantskabsmødets dagsorden skal ifølge vedtægtens § 7, stk. 2, være sekretariatet i hænde senest seks uger før mødets afholdelse (i 2018 mandag den 26. marts). Danske Ældreråds sekretariatet kvitterer skriftligt for alle modtagne forslag inden 14 dage.

 

Tilmelding

til repræsentantskabsmødet skal ifølge vedtægtens § 5, stk. 4 indsendes senest seks uger før repræsentantskabsmødet og dermed være sekretariatet i hænde senest mandag den 26. marts 2018. Ældre-/seniorråd tilmelder sig elektronisk med angivelse af navne på stemmeberettigede og ikke-stemmeberettigede repræsentanter. Såfremt der inden repræsentantskabsmødet opstår forfald blandt de tilmeldte repræsentanter, er ældre-/seniorrådet berettiget til at udpege en stedfortræder. Sekretariatet informeres herom inden mødets start.

 

Det antal stemmeberettigede

repræsentanter, det enkelte ældre-/seniorråd kan møde med, er beregnet på baggrund af vedtægtens § 6. Tilmeldte ældre-/seniorrådsmedlemmer, som ikke har stemmeret, kan overvære mødet uden stemme- og taleret.

Der kan stemmes med skriftlig fuldmagt fra en fraværende repræsentant. Ifølge vedtægtens § 6, stk. 4 kan hver tilstedeværende repræsentant bære én fuldmagt.
Find antal stemmeberettigede her. 


Adgangskort
sendes samlet til ældre-/seniorrådet. Disse skal medbringes og fungerer som stemmekort for de stemmeberettigede repræsentanter. Deltagere er placeret i salen ift. Valgkredse.

Valg af formand

sker på ordinære repræsentantskabsmøder i ulige årstal. Der er således ikke valg af formand i 2018.

Vedtægt for Danske Ældreråd kan findes på hjemmesiden her

 

På vegne af bestyrelsen i Danske Ældreråd

 

Marianne Lundsgaard

Sekretariatsleder

 

Relevant materiale kan hentes på Danske Ældreråds hjemmeside her

Danske Ældreråd - Jernbane Allé 54, 3. th. - 2720- Vanløse - 38770160