Har vi et værdigt samfund at blive ældre i?
 

 - en konference om etik, prioriteringer og økonomi i ældrepolitikken – nationalt og lokalt 

Danske Ældreråd inviterer til ældrepolitisk konference tirsdag den 8. maj på Hotel Nyborg Strand.

 

Danske Ældreråd har til hensigt med konferencen at få belyst hvilke værdier og prioriteter, der hersker inden for ældreområdet i Danmark, og hvordan vi omsætter noget så abstrakt som etik til praktik, og om det overhovedet er muligt? Har vi i Danmark en unik og efterstræbelsesværdig tilgang til det ældrepolitiske område, eller er vi i virkeligheden på vej mod et centralt styret fokus, hvor de politiske prioriteringer i højere grad er styret af dokumentationskrav, øget pres på de pårørende og begrænsede etiske overvejelser?

På konferencen får deltagerne styrket det fælles faglige fundament og får konkrete redskaber til ældre-/seniorrådsarbejdet.

Konferencens tema vil blive belyst af:

  • Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune, som indvier os i, hvordan opgaver omkring ældreomsorgen finansieres, løses, prioriteres og kvalitetssikres, og dette i samarbejde med ældrerådet.
  • Knud Aarup, formand Socialpolitisk Forening, som præsenterer løsningsforslag til et stærkt lokaldemokrati og giver seks bud på, hvordan man kan skabe et bedre velfærdssamfund.
  • Thomas P. Bøje, professor ved Roskilde Universitet, som giver sit bud på under hvilke præmisser, borgerne kan og bør være aktive, når en kommune inddrager civilsamfundet
  • Jacob Birkler, filosof, forfatter og fhv. formand for Etisk Råd, som giver løsningsforslag til den etiske ældreomsorg.

De valgfri 11 seminarer vil mere konkret fokusere på nogle af de opgaver, ældre-/seniorrådene kommer til at møde i deres arbejde. De forskellige seminarer er lige så forskellige som de opgaver, et ældre-/seniorråd kan møde og omhandler områder som bl.a.: En værdig død, kvalitetsstandarder, demenspolitik, underernæring, værdighedsmilliarden og de kommunale budgetter.

 

Målgruppe: Medlemmer af ældre-/seniorråd, ældre-/seniorrådenes sekretærer og samarbejdspartnere, medlemmer og medarbejdere i ældreorganisationer, embedsmænd/fagfolk fra kommuner og regioner samt kommunal- og landspolitikere.

Danske Ældreråd - Jernbane Allé 54, 3. th. - 2720- Vanløse - 38770160