REPRÆSENTANTSKABSMØDE

 

Indkaldelse til Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde er udsendt den 23. januar 2020 - find den her

 

Materiale til repræsentantskabsmødet lægges på hjemmesiden www.danske-aeldreraad.dk senest den 27. marts.

Danske Ældreråd, Jernbane Allé 54, 3. th., 2720 Vanløse, tlf. 38770160