Danske Ældreråd inviterer til ældrepolitisk konference

Hotel Nyborg Strand, tirsdag d. 30. april 2019

 

 

Inddragelse og samskabelse

 - Hvordan bidrager ældrerådene bedst?Vores velfærdssamfund og nærdemokrati er under pres fra mange sider. Vejen fra borger til byråd er blevet længere efter strukturreformen, fordi alle lokalsamfund i storkommunerne ikke længere kan have deres egen repræsentant. Derfor diskuterer politikere landet over, hvordan kommunens indbyggere bedst sikres indflydelse. Samtidig er borgernes forventninger til, hvilke opgaver velfærdssamfundet skal kunne løse, store. Som svar på dette forventningspres er der blandt mange politikere og eksperter enighed om, at der fremover skal skabes mere velfærd for færre ressourcer.

 

Der er altså flere gode grunde til, at borgerinddragelse og ikke mindst samarbejde og samskabelse mellem relevante offentlige, private og frivillige organisationer og med aktive og interesserede borgere står højt på kommunernes dagsorden. Netop dialog, samarbejde og inddragelse på kryds og tværs kan være en vigtig del af løsningen på udfordringerne. I den nære demokratiske dialog kan borgerne komme til orde og føle engagement, og politikere kan både blive inspireret og stillet til ansvar for deres løfter og udsagn. Når dialogen lykkes, kan vi sammen skabe mere holdbare og nyskabende løsninger til gavn for velfærdssamfundet og demokratiet.

Kritikere peger omvendt på, at borgerinddragelse er blevet et modeord, hvor politikere offentligt kan udvise vilje til at afgive indflydelse til borgerne, men hvor sagerne, som behandles, i virkeligheden ikke rykker det store. En anden faldgrube er risikoen for, at det kun er de stærkes stemmer, der bliver hørt.

 

Ældrerådene har siden 1997 været med til at sikre alle ældre borgere en stemme i det kommunale nærdemokrati og har derfor tradition for at være inddraget og tale direkte ind i den kommunalpolitiske dagsorden. Ældrerådene er således en unik institution for Danmark og et konkret eksempel på danske politikeres ønske om borgerdeltagelse og brugerindflydelse; noget som ældrerådene skal værne om og udvikle.

 

Konferencens hovedoplæg tager temperaturen på borgerinddragelse og velfærdssamfundet set fra en nærdemokratisk vinkel. Vi vil kaste et kritisk blik på udfordringerne – og hvordan vi kan handle på dem.
Nogle seminarer præsenterer en vifte af vellykkede og meget forskellige eksempler på borgerinddragelse og samskabelse. Andre seminarer er skarpe indspark i forhold til, hvilke grupper vi risikerer at hægte af udviklingen, hvis vi ikke er opmærksomme.

 

 

Følgende spørgsmål bliver behandlet på konferencen:

 

  • Hvordan kan borgerinddragelse og samskabelse bidrage til udviklingen af de tiltrængte og unikke velfærdsløsninger, som Danmark er kendt for?
  • På hvilke måder kan vi genoprette tilliden i den demokratiske samtale?
  • Hvordan kan ældrerådene på samme tid fastholde, udvikle og bidrage til borgerinddragelse og samskabelse af velfærdsløsninger?
  • Hvordan sikrer vi, at borgerinddragelse og samskabelse bliver en reel gevinst for samfundet og demokratiet?

Download det fulde program for konferencen her

 

Målgruppen for konferencen er ældre-/seniorråd, deres samarbejdspartnere, medlemmer og medarbejdere i frivillige organisationer og ældreorganisationer, embedsmænd/fagfolk fra kommuner og regioner, forskere samt kommunal- og landspolitikere.

 

Danske Ældreråd - Jernbane Allé 54, 3. th. - 2720- Vanløse - 38770160