Forebyg og håndter stress

Den 6. februar 2019 kl. 9.00-15.00 i Aarhus

 

Stress er i flere virksomheder en større udfordring, der både går ud over arbejdsmiljø, trivsel og bundlinje. Som leder eller HR-ansvarlig er der fokus på arbejdsmiljøet og trivslen, samtidig med at bundlinjen skal harmonere. Det kan give behov for nye kompetencer og redskaber til indsatsen.

 

Dette kursus sætter spot på viden og redskaber som øger dine handlemuligheder som leder og organisation.

  

Indhold

  • Generel viden om stress.
  • Symptomer på stress – fysisk, psykisk og adfærdsmæssigt
  • Spot stress hos medarbejdere og kollegaer
  • Opmærksomhedspunkter og vigtige forhold i dialogen med medarbejderen, der er stresset men ikke sygemeldt
  • Kontakt og dialog med den sygemeldte stressramte
  • Vigtige forhold omkring de øvrige medarbejdere i gruppen omkring den stressramte.
  • Lederens rolle og ansvar i fht. forebyggelse og håndtering af stress i organisationen, i gruppen og hos den enkelte medarbejder
  • Forebyggelse og trivselsfaktorer set med organisatoriske briller
  • Hvordan sætter jeg som leder stressforebyggelse på dagsordenen i mit team?
  • Forebyggelse af egen stress.

Udbytte

På dette kursus får du viden og redskaber til at spotte, håndtere og forebygge stress på arbejdspladsen.
Du får tilført nuancer og redskaber, som giver dig konkrete ledelsesmæssige handlemuligheder i såvel forebyggelsen som håndteringen af stress på arbejdspladsen.

 

Målgruppe

Ledere, personaleansvarlige og tillidsvalgte

 

Praktisk information

Pris kr. 2.600 (ekskl. moms) inkl. frokost, kaffe, te, vand og kage. 

 

Tilmelding er bindende og prisen refunderes ikke ved framelding eller udeblivelse. Du kan dog frit overdrage din plads til en kollega ved at oplyse fornavn, efternavn, stilling, tlf. nr. og email til Else Bagge på eba@cabiweb.dk.

 

 

Cabi - bedre arbejde til flere

Aarhus: Åboulevarden 70,3., 8000 Aarhus C, 86 12 88 55

København: Njalsgade 73, 2300 København S, 86 12 88 55

Se flere kurser her

Du kan læse mere om Cabis Persondatapolitik på dette link