Styrk trivslen, skab overblik og få værktøjerne til at handle

 

Den 29. oktober 2020 kl. 9.00-15.00 i Aarhus 

 

Undersøgelser viser, at virksomheder med lavt sygefravær har sygefraværsindsatser, der bygger på:

  • klar ledelse
  • ejerskab i organisationen
  • brugbare data
  • anvendelige redskaber
  • klare rutiner
  • fokus på trivsel på arbejdspladsen.

Derfor er det en klar fordel at screene jeres virksomhed på disse parametre forud for en opbygning af, eller justering og revurdering af jeres sygefraværsindsats. Cabi har udarbejdet et screeningsværktøj, der simpelt og gratis kan bruges til at skabe overblik over jeres virksomhedsindsats.

Screeningen foretages af ledelsen, HR eller de tillidsvalgte forud for kurset for at sikre en konkret og brugbar sparring på kurset. Dagen bruges til at gennemgå, drøfte og kvalificere de målrettede indsatser og give konkrete redskaber til brug for den videre indsats.

På kurset får du:

  • konkret og grundig gennemgang af de enkelte dele i indsatsen.
  • præsenteret værktøjer og redskaber, der kan styrke de enkelte områder i jeres indsats.
  • viden om hvordan tiltagene kan bruges i hverdagen – fra papir til handling.
  • viden om medarbejderinddragelse og tilgange til hvordan organisationen, ledelsen, teamet og den enkelte medarbejder får viden om strategien og tiltag i fremtiden.
  • Mulighed for at sparre og dele erfaringer med andre virksomheder i et fortroligt rum.

Udbytte:

Kurset vil tage udgangspunkt i virksomhedens screening og give viden om, hvordan du systematisk kan igangsætte handlinger på de områder, hvor der er brug for tiltag. Kurset understøtter en strategisk tilgang henimod øget trivsel på arbejdspladsen og nedbringelse af sygefraværet. Endelig vil jeres styrker blive synlige, så I let kan fastholde og anerkende dem.

Målgruppe:

For ledere/mellemledere/ejere og HR-medarbejdere eller tillidsvalgte på:

  • virksomheder, der vil i gang med en mere struktureret indsats hen imod trivsel og forebyggende indsats.
  • virksomheder der skal, eller er i gang med at udarbejde en indsats.
  • virksomheder der har en sygefraværsindsats, som har brug for ny inspiration.

Pris: 

Kr. 2.600 (ekskl. moms) inkl. frokost, kaffe, te, vand og kage 

 

Tilmelding er bindende, og prisen refunderes ikke ved framelding eller udeblivelse. Du kan dog frit overdrage din plads til en kollega ved at oplyse fornavn, efternavn, stilling, tlf. nr. og email til Else Bagge på eba@cabiweb.dk.

 

Tilmelding

Du kan tilmelde dig ved at klikke på fanen "Tilmelding".

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cabi - bedre arbejde til flere

Aarhus: Åboulevarden 70,3., 8000 Aarhus C, 86 12 88 55

København: Strandgade 4a, 1401 København K, 86 12 88 55

Se flere kurser her

Du kan læse mere om Cabis Persondatapolitik på dette link