Konferencen: Vision Zero – en ny metode til at styrke arbejdsmiljøet

10. november 2020 kl. 8.30-12.30 i Horsens

 

Flere virksomheder i bygge- og anlægsbranchen vælger at gøre arbejdsmiljø til en del af virksomhedens strategi. Nogle har i den forbindelse valgt at tage Vision Zero til sig. Vision Zero er et mindset og en metode, der bidrager til at sætte fokus på arbejdsmiljøet og forebygge ulykker og arbejdsbetingede lidelser.

 

Bygge- og anlægsbranchen har traditionelt haft meget fokus på at rapportere på antallet af skader og ulykker. På trods af store indsatser på de danske byggepladser er antallet af ulykker ikke faldet siden 1980. Målet med Vision Zero er at ændre tankegangen fra at være reaktiv til at være proaktiv - det gøres ved at give virksomheder en metode, der kan styrke arbejdsmiljøet og forebygge skader. Med Vision Zero skal alle på byggepladsen arbejde mod et fælles mål om nul ulykker, men der er mere tale om et mindset end et egentligt mål. Formålet er nemlig at styrke læringen, så forebyggelse af skader og ulykker bliver en helt naturlig del at kulturen. Materialet fra Vision Zero er gratis tilgængeligt og kan findes her: http://visionzero.global/

 

På konferencen præsenteres Vision Zero med vægt på, hvordan man kan opstille proaktive mål for indsatsen. Vi hører, hvordan en entreprenør har implementeret Vision Zero og hvilke erfaringer og resultater, arbejdet har givet. I en paneldebat skal vi høre byggeriets aktører give deres perspektiver på, hvad det ville betyde for arbejdsmiljøet, hvis flere entreprenører, bygherrer og rådgivere implementerede Vision Zero.  Endelig skal vi ud fra cases fra bygge- og anlægspladser arbejde konkret og strategisk med Vision Zero.

 

Udbytte:

    • Viden om Vision Zero og hvordan metoden kan implementeres 
    • Indblik i konkrete praksiserfaringer 
    • Netværk og erfaringsudveksling med andre.

Arrangementet henvender sig til:

Bygherrer, entreprenører, arbejdsmiljøkoordinatorer, rådgivere, HR, projektledere, arbejdsmiljørepræsentanter og andre med ansvar for sikkerhed og arbejdsmiljø i bygge- og anlægsbranchen

 

Pris:

Det er gratis at deltage. Maks to deltagere pr. virksomhed.

 

Inviter en gæst fra en anden virksomhed eller dit netværk – send dette link videre: https://www.cabiweb.dk/netvaerk-arrangementer/arrangementer-og-konferencer/

 

OBS

Selve konferencen starter kl. 9.00, men der er indflyvning, te, kaffe og croissant fra kl. 8.30.

 

Tilmelding:

Du kan tilmelde dig ved at klikke på "Tilmelding" i menuen.

 

Tilmeldingsfrist: 

2. november 2020

 

Arrangementet afholdes i et samarbejde mellem:  

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 Cabi - bedre arbejde til flere

Aarhus: Åboulevarden 70,3., 8000 Aarhus C, 86 12 88 55

København: Strandgade 4a, 1401 København K, 86 12 88 55

Se flere arrangementer her

Du kan læse mere om Cabis Persondatapolitik på dette link

Medlemsskab af VirksomhedsnetværkCabi kan afmeldes via mail til virksomhedsnetvaerkcabi@cabiweb.dk (udmeldling registreres inden for 1-3 dage).

Cabi er et nonprofit videns-, netværks-, og konsulenthus med bevilling fra Beskæftigelsesministeriet. Vi arbejder for et socialt ansvarligt arbejdsmarked, hvor mennesker og virksomheder lykkes. Det gør vi ved at stille brugbar viden og operationelle værktøjer til rådighed for virksomheder og kommuner, der ønsker at fremme: 

  • Udsatte menneskers muligheder for job og uddannelse
  • Udsatte medarbejderes muligheder for at blive i deres job
  • Trivsel og forebyggelse af nedslidning på arbejdsmarkedet.