Privatlivspolitik

Cabi

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan Cabi (i det følgende benævnt "Dataansvarlig") (''vi'' eller ''os'') behandler dine personoplysninger.

 

1. Dataansvarlig

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:

Cabi

CVR: 24198693

Åboulevarden 70,3.

8000 Århus C

 

2. Beskrivelse af behandlingen

Formål

 1. Levering af vores ydelse: Personoplysninger indtastet af Dataansvarlig ved udsendelse af invitationer samt personoplysninger indtastet af konferencedeltageren ved online tilmelding på tilmeldingswebsitet anvendes til formål relateret til afholdelsen af arrangementet, herunder håndtering af din tilmelding, opkrævning af betaling, opkrævning af no-show gebyr mv.
 2. Optimering af brugeroplevelse på hjemmeside: Personoplysninger indsamles ved din brug af vores hjemmeside. Disse oplysninger bruger vi til at optimere brugeroplevelsen på tilmeldingswebsitet og de ydelser vi tilbyder. Se nærmere herom i Conference Managers cookie-politik.
 3. Statistik: Personoplysninger anvendes til at udarbejde statistikker for brugen af vores tilmeldingswebsite.
 4. Evaluering: Eftersendelse af evalueringsspørgeskemaer med henblik på at forbedre fremtidige arrangementer.

Kategorier af personoplysninger

Kategorierne af personoplysninger afhænger af anvendelse af Conference Manager™, og herunder tilmeldingswebsitet.

Nedenfor er angivet forskellige kategorier af personoplysninger, der bliver behandlet om dig:

 1. Almindelige personoplysninger:
  • Fornavn, Efternavn, E-mail, Tlf, Firma, Stilling
 2. Særligt følsomme oplysninger:
  • Ingen

Kilder

Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder:

 • Direkte fra dig
 • Online kilder f.eks. sociale medier, der er offentligt tilgængelige, hvis du vælger at indsætte link til din profil.

Behandlingsgrundlag

Vi behandler dine personoplysninger baseret på følgende behandlingsgrundlag i forhold til GDPR

 • Artikel 6.1.a (samtykke)

Modtagere

Vi kan dele dine personoplysninger med:

 • Foredragsholdere, konferencelokationer og samarbejdspartnere
 • Leverandører, herunder IT-leverandører og support, som vi samarbejder med for at assistere vores virksomhed, samt Conference Manager A/S (databehandler).

Opbevaring

Vi vil opbevare personoplysninger op til 23 måneder fra arrangementet afslutning d. 5. nov. 2019.

 

3. Konsekvenser ved behandlingen

Ved indtastning af almindelige personoplysninger kan disse, dvs. Fornavn, Efternavn og oplysning om navn på Firma, blive gjort offentligt tilgængelige i form af navneskilte og/eller deltagerlister, som udleveres ved fysiske arrangementer.

I det tilfælde at du står på venteliste til arrangementet - kan Cabi anvende den angivne telefonnummer og/eller e-mail til at kontakte dig om eventuel deltagelse. 

Cabi trækker oplysninger fra Conference Manager og anvender disse til behandling (via Word, Excel og konvertering til Pdf). Oplysningerne lagres i Cabis sagsstyrings- og dokumenthåndteringssystem, TeamShare (se evt. www.lector.dk

 

4. Pligtmæssig information

Oplysningerne: Fornavn, Efternavn, E-mail, Tlf, Firma, Stilling er obligatoriske. Andre oplysninger kan under tilmelding også vise sig at være obligatoriske ud fra andre valg foretaget. Hvis du ikke giver disse oplysninger, så er det ikke muligt at foretage en tilmelding til arrangementet.

 

5. Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder:

 • Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
 • Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring
 • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
 • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
 • Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at: Kontakte den Dataansvarlige beskrevet i punkt 1.

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde - dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

 

Sidst opdateret: 26. sep. 2019 09:59

 

Cabi - bedre arbejde til flere

Aarhus: Åboulevarden 70,3., 8000 Aarhus C, 86 12 88 55

København: Njalsgade 72, 2300 København S, 86 12 88 55

Se flere arrangementer her

Du kan læse mere om Cabis Persondatapolitik på dette link

Medlemsskab af VirksomhedsnetværkCabi kan afmeldes via mail til virksomhedsnetvaerkcabi@cabiweb.dk (udmeldling registreres inden for 1-3 dage).