Program for kurset "Øget samarbejde mellem biogasanlæg og økologer"

 

Torsdag den 18. juni 2020 hos velas i Søften.

 

 

Kl. 9.00

 

Velkomst, kaffe og brød

v/ Erik Fog, SEGES Økologi Innovation

 

Kl. 9.15

Afgasset gødning til økologer - værdi og betydning for biogasanlæggene
Hvilket omfang og hvilke udfordringer vil samarbejdet med økologer give biogasanlæggene i fremtiden?
• Recirkulering i fokus. Det stiller krav til kvalitet af afgasset gødning.
v/ Sven Hermansen, SEGES Økologi Innovation

 

Kl. 9.50

Hvordan håndterer biogasanlæggene de krav økologireglerne stiller?

Resultater fra landsdækkende rundspørge.
• Begrænsninger (og muligheder) i tilførte biomasser.
• Dokumentationskrav.
• Skal anlægget have økologisk autorisation – hvad kræver det?

v/ Erik Fog, SEGES Økologi Innovation

 

Kl. 10.45 Pause
Kl. 11.00

Erfaringer fra stort anlæg med høj økologiandel

Leverandørforening, biomasser, håndtering af dokumentation, udbringningsarealer, perspektiver for fremtiden.

v/ Jette Erichsen, Nature Energy Månsson

 

Kl. 11.45

Frokost 

Kl. 12.30

Tilpasning af biogasanlæg til samarbejde med økologer
Gennemgang af konkret anlæg.
• Håndtering af skemaer og dokumentation.

v/ Michael Tersbøl, ØkologiRådgivning Danmark

 

Kl. 13.15

Økogødning.dk - her kan man afsætte biogasgylle

Præsentation af gødningsportal.
• Hvor langt fra anlægget er der efterspørgsel?

v/ Casper Laursen, SEGES Økologi Innovation

 

Kl. 13.45

Kaffepause

 

Kl. 14.00

Eksempler fra DLBR Biogasrådgivning om optimering af biogasdriften

Gennemgang af en række typiske problemer, og hvordan de kan løses.

v/ Niels Østergaard, SEGES Plante- og MiljøInnovation

 

Kl. 14.45

Opsamling og ønsker til fremtidig indsats

Kl. 15.00

Tak for i dag

 

Her kan du downloade programmet: Øget samarbejde mellem biogasanlæg og økologer.

SEGES - Agro Food Park 15 - 8200 - Aarhus N - 87405426 - meo@seges.dk