Bestøvere - benyttelse og beskyttelse

Fra hele verden rapporteres der om faldende bestande af honning- og vilde bier. Vi oplever også en nedgang i artsrigdommen blandt vilde bier og andre bestøvere. I Danmark er der voksende bekymring over denne tilbagegang af bestøvende insekter.
Dette symposium vil med oplæg fra ind- og udland sætte fokus på bestøverfaunaens betydning, og hvordan vi beskytter den. Der er særlig vægt på vilde bier og honningbier. Du vil blive opdateret på den nyeste viden og blive klogere på mulighederne for at gennemføre praktiske tiltag, der gavner.

 

Dagen er arrangeret af Københavns Universitet, IPBES i Danmark og SEGES.

 

 

Tid og sted

7. december 2017 kl. 9.00-17.30

 

Landbrug & Fødevarer

Axelborg
Axeltorv 3

1609 København V

 

NB: Arrangementet foregår på engelsk.

 

Målgrupper

Landbrugsrådgivere, kommunale medarbejdere (naturforvaltning, drift og planlægning), forskere, studerende, interesseorganisationer, offentlige og private virksomheder m.fl.

 

Oplægsholdere

Lynn Dicks, University of East Anglia

Lina Herbertsson, Lund Universitet

Björn Klatt, Lund Universitet

 

Læs mere om oplægsholderne her.

 

Øvrige talere

Ole Kilpinen, Dansk Biavlerforening
Claus Rasmussen, Århus Universitet
Yoko Dupont, Århus Universitet
Lise Hansted, Københavns Universitet
Anne E. Eskildsen, SEGES
Thor Hjarsen, IPBES i Danmark
Vibeke Langer, Københavns Universitet

Carsten Rahbek, Københavns Universitet
Mette Gervin Damsgaard, Miljøstyrelsen

Erling Krabbe, Miljøstyrelsen
 
Desuden inviteres en række praktikere til at fremlægge forskellige bestøver-projekter.

 

Her kan du se programmet for dagen.

 

Pris

Alm. deltager: 375,- kr. inkl. moms

Studerende: 150,- kr. inkl. moms

 

Dagen er finansieret af ICROFS og GUDP.

  

Tilmelding

Har du interesse i at deltage, kan du tilmelde dig her

 

Sidste frist for tilmelding er den 30. november 2017. Der er 120 pladser, så skynd dig at tilmelde dig.

 

Din tilmelding er bindende.

 

Kontakt:

Ved faglige spørgsmål: Anne Erland Eskildsen, SEGES, anee@seges.dk, tlf. 87405423 

Ved spørgsmål til tilmelding: Merethe Egelund Olsen, SEGES Akademi, meo@seges.dk, tlf. 87405426