• Tilmelding til dette arrangement er desværre ikke muligt

  • Tilmeldingsfristen for dette arrangement er overskredet.

Dansk Center for Organdonation

Palle Juul-Jensens Boulevard 82, Bygn.B, 8200 Århus N

Tlf.: 3092 2430 E-mail: skejby.dco@rm.dk