• Tilmelding til dette arrangement er desværre ikke muligt

  • Tilmeldingsfristen for dette arrangement er overskredet.

Dansk Center for Organdonation, Palle Juul-Jensens Boulevard 82, 8200 Århus N, tlf.: 3092 2430, e-mail: skejby.dco@rm.dk