Uddannelse til behandlerfarmaceut

TILMELDING TIL UDDANNELSEN I BEHANDLERFARMACI ER MIDLERTIDIGT LUKKET GRUNDET CORONA. 
VI ÅBNER IGEN NÅR VI HAR FUNDET NYE DATOER.

 

Formålet med uddannelsen er at give farmaceuterne kompetencer til at udføre genordination af visse lægemidler og ordination af dosisdispensering med tilskud.

 

Uddannelsen omfatter en læsepakke med links til relevant, gældende lovgivning. Det er vigtigt, at du har orienteret dig i læsepakken inden første kursusdag. Du skal have sat dig grundigt ind i pakken inden eksamen.

 

På kursusdag 1 gennemgår vi bla. behandlerfarmaceutens pligter og ansvar, herunder vurdering af, om patienten er i stabil behandling samt journalføring og kommunikation med patienter og sundhedsprofessionelle. Kursusdagen holdes to steder i landet og varer fra klokken 9 til 17.

På kursusdag 2 er der træning af behandlerfarmaceutens kompetencer gennem patientcases. Kursusdag 2 holdes flere steder i landet og varer fra klokken 9 til 17.

 

Der holdes spørgetid som webinar. Deltagelse er frivillig.

 

Uddannelsen afsluttes med en elektronisk eksamen, som varer fra kokken. 8:30-9:30.

Pharmakon A/S - Milnersvej 42 - 3400 - Hillerød - 48206175 - krp@pharmakon.dk