Astma og allergi - Udredning og behandling i almen praksis

Astma og allergi er to hyppige lidelser. Begge kan medføre store gener for patienterne og giver stort tab af livskvalitet.

 

Langt de fleste af disse patienter kan varetages i almen praksis, og man kan med forholdsvis enkle midler øge kvaliteten i behandlingen af disse patienter.

 

Vi vil arbejde med patientcases og gruppediskussioner og herigennem gennemgå udredning, behandling og kontrol af astma og allergi hos både børn og voksne.

 

Vi vil også arbejde med struktur og organisation af egen praksis, således at du efter endt kursus vil have en opdateret viden og redskaber at implementere det i egen praksis.

 

Arbejdsformen vil være gennemgang af patientcases og gruppediskussioner med deltagelse af specialister på området samt katedrale oplæg om central teori på området.

 

Målgruppe

Almen praktiserende læger

 

Undervisere

Lars Frölund, Praktiserende lungemediciner og allergolog

Morten Gervil, Praktiserende børnelæge og allergolog

 

Kursusledere

 

Jacob Houmann-Hammer, alm. praktiserende læge

Rune Ahrensberg, alm. praktiserende læge

 

Tid & sted

Uge 18, 25. april - 3. maj 2020

(ud/hjemrejsedato: lørdag/søndag er ikke faldet endeligt på plads)

Dourodalen, Portugal

  

Tilmeldingsfrist

28. oktober 2019

 

Pris

Kr. 16.700 + rejse og ophold på fra ca. kr. 16.000.

Prisen inkluderer kursusmateriale, morgenmad, kaffe/vand i lokalet og en afslutningsmiddag incl. vin/kaffe.

 

Kurset er godkendt af Fonden for almen praksis til refusion.

 

 

PLO Efteruddannelse * Kristianiagade 12 * 2100  København Ø * Tel 35448134