Som tidligere meddelt har vi jo fulgt udviklingen nøje i forhold til myndighedernes udmeldinger om afholdelse af møder/konferencer.

Vi følger selvfølgelig de henstillinger der kommer – og vores sunde fornuft – og har derfor de seneste dage arbejdet på højtryk for at få flyttet ArbejdsmiljøNets konference.

Det er nu lykkedes os både at få en aftale med Comwell og med de fleste oplægsholdere, hvorfor vi må meddele at vi flytter konferencen fra 23.-25. marts og til 25.-27. august.

De nye datoer er altså 25.-27. august. På disse dage forventer vi til gengæld at kunne gennemføre programmet som planlagt.

Naturligvis må vi tage forbehold for mindre ændringer i programmet.

Men bær over med, at der er en del praktik lige i øjeblikket som vi prøver at få løst.