Årskonferencen udskudt

Vi har gennem et stykke tid fulgt opmærksomt med i udviklingen ift. tiltag omkring smittespredning. Derfor har vi de seneste dage arbejdet på højtryk for at få flyttet Årskonferencen.

 

Det er nu lykkedes os både at få en aftale med Comwell og med de fleste oplægsholdere, hvorfor vi må meddele at vi flytter konferencen fra 23.-25. marts og til 25.-27. august.

 

De nye datoer er altså 25.-27. august. På disse dage forventer vi til gengæld at kunne gennemføre programmet som planlagt. Naturligvis må vi tage forbehold for mindre ændringer i programmet.

 

Vi har sendt direkte besked til alle tilmeldte om ændringerne, men skal også her gøre opmærksom på, at skulle det nu ske, at man ikke kan deltage på de nye datoer dage, så opfordrer vi til at man evt. finder en kollega og give pladsen videre til – og hvis det ikke kan lade sig gøre, så tager fat på os for en refusion af deltagerbetalingen.