STF Arbejdsmiljø netværksdag d. 28. januar 2020

Vi er nu nået til det tredje STF arrangement med fokus på sikkerhed og arbejdsmiljø i spildevandsbranchen. 

 

Dagen består denne gang overvejende af foredrag vedr. aktuelle arbejdsmiljøemner samt præsentation af nyt materiale fra STF. Derudover en enkelt gruppedialog, og i pauserne er der rig lejlighed til at netværke.

 

Målgruppen er fortsat driftsledere / driftschefer / arbejdsmiljøgrupper i forsyningsselskaber og på industrirenseanlæg.

 

Dagen foregår:

 

Tirsdag d. 28. januar 2020 på Comwell Kolding

 

De store emner på programmet er:

Konflikthåndtering og psykisk beredskabsplan.

Bakteriepåvirkning af ansatte i spildevandsbranchen.

Kemisk risikovurdering.

Best practice ifm. fremmede håndværkere.

 
KLIK PÅ LINKET HER for at se hele programmet for dagen

 

Symbolsk pris for deltagelse

Deltagelse faktureres med kr. 500,-

 

Tilmeld dig nu

Du tilmelder dig til netværksdagen via STFs onlinetilmelding

KLIK PÅ LINKET HER for at tilmelde dig

 

Frister for tilmelding / afmelding

Tilmelding til netværksdagen senest onsdag d. 22. januar.
Eventuelle afbud bedes meddelt senest d. 22. januar til STFs sekretariat.