AFLYST: Konference: Approaching Inclusion

AFLYST: NUBU inviterer til konference om samarbejdets betydning for udvikling af den inkluderende skole


AFLYST

 

Da der ikke er kommet nye og mere lempelige retningslinjer i forhold til corona-situationen, bliver vi desværre nødt til at aflyse konferencen


Fra dekoration til innovation

 

I skoler og kommuner satsets der på flerfagligt samarbejde som et svar på skolernes inklusionsudfordring. Det lykkes nogle gange bedre end andre.

 

I forskningsprojektet Approaching Inclusion har vi i de sidste fire år udforsket samarbejdet mellem lærere, interne og eksterne ressourcepersoner og undersøgt samarbejdets betydning for udviklingen af en mere inkluderende skole. Projektet bidrager med en dybere forståelse af samarbejdets DNA og med viden om samarbejdets betydning for børns muligheder for at deltage i skolens fællesskaber.

 

Så kom og bliv klogere på samarbejdets muligheder og udfordringer, ledelsens rolle i det flerfaglige samarbejde, samt hvordan samarbejdet i højere grad kan bidrage til at udvikle en mere inkluderende skole.

Konferencen byder på oplæg fra projektets forskere samt kollegaer, der forsker i lærere og pædagogers samarbejde i relation til inklusion.

 

Janne Hedegaard Hansen

Projektleder

Nationalt Videncenter om Udsatte Børn og Unge - 51 63 26 74 - nubu@kp.dk - www.nubu.dk