Angst, depression og PTSD for sygeplejersker - få ledige pladser tilbage

En stor procentdel af patienterne i almen praksis lider af angst, depression eller Post Traumatisk Stress syndrom (PTSD). Der har været megen mediestorm særligt omkring medicineringen af disse patienter og om de generelt fik den rette hjælp. Hvordan agerer sygeplejerskerne i praksis i dette spændingsfelt? Og er de klædt fagligt på til at håndtere arbejdsopgaverne omkring disse patientkategorier?

 

Formålet med kurset er at du får viden om, hvordan du som sygeplejerske kan medvirke til opsporing af angst, depression og PTSD og hvad der typisk venter patienten af udredning eksempelvis i form af psykometriske tests og ikke mindst hvad disse indeholder og kan bruges til. Du bliver bedre rustet til, i samarbejde med lægen, at sikre compliance i behandlingsforløbet til gavn for patienten.

 

Indhold og form

Få opdateret viden om angst, depression og PTSD og behandlingen heraf, samt redskaber til, hvordan vi takler den opkørte, angste og nervøse patient i praksis. Herunder viden om konfliktløsning. Få ideer til hvordan opfølgningen af disse patientkategorier kan struktureres.

 

Der veksles mellem faglige oplæg og patient cases. Der vil være gruppearbejde og rig mulighed for erfaringsudveksling. Indsend gerne egne cases fra hverdagen, som vi så vil forsøge at inddrage i undervisningen.
DSAM´s vejledning om Unipolar depression og angsttilstande forventes læst ved kursusstart.

 

Målgruppe

Sygeplejersker ansat i almen praksis, der varetager selvstændige kronikerkontroller.

 

Undervisere

Kaj Sparle Christensen, Alment praktiserende læge, seniorforsker og ph.d.

Elias Kristjansson, Chefpsykolog ved Forsvarets Veterancenter i Ringsted

 

Kursusleder

Joan Kudahl Buchholtz, Konsultationssygeplejerske

 

Tid og sted

28. november 2017, Comwell Middelfart

Kurset varer fra kl. 9.00-16.00, med ankomst og morgenkaffe/-brød fra kl. 8.30

 

Tilmeldingsfrist
25. september 2017

 

Pris

Kr. 3.100,-

Betaling af kurset sker med MasterCard eller Visa/Dankort ved tilmelding

PLO Efteruddannelse * Kristianiagade 12 * 2100 København Ø * CVR. 1052 6280 * www.plo-e.dk