Udredning og behandling af stress, angst og depression i almen praksis (modulkursus) - AFLYST

En stor andel af patienterne i almen praksis lider af stress, angsttilstande eller depression. Der har de senere år været megen opmærksomhed på særligt medicineringen af disse patienter og om de generelt får den rette hjælp. Hvordan agerer sygeplejerskerne i praksis i dette spændingsfelt? Hvordan kan sygeplejersken være lægen behjælpelig i opsporing, diagnosticering og behandlingen af disse patienter?

 

Formålet med kurset er at lære, hvordan du som sygeplejerske kan medvirke til opsporing af stress, angsttilstande og depression. Du vil blandt andet lære, hvad der typisk venter patienten af udredning og behandling samt lære om grundbegreberne i problemløsende samtaleterapi og konflikthåndtering.

 

Indhold og form

Dette er et modulkursus, der afholdes som to seperate kursusdage.

På kurset får du viden om:

  • Stress, angst og depression og behandlingen heraf, samt redskaber til, hvordan vi takler den opkørte, angste og nervøse patient i praksis
  • Hvordan opfølgningen af disse patienter kan struktureres ved hjælp af problemløsende samtaler
  • Anvendelse af relevante psykometriske tests til måling af stress, angst og depression (PSS, ASS og MDI)
  • Hvordan du hjælper patienter med stress, angst og depression, til at få det bedre gennem problemløsende samtaleteknikker
  • Konflikthåndtering både gennem teori og ved hjælp af praktiske øvelser

Kurset veksler mellem faglige oplæg og patientcases. Der vil være gruppearbejde og rig mulighed for erfaringsudveksling. Rollespil vil indgå som en del af kurset og det forventes at alle deltager aktivt heri.

Som deltager på dette kursus vil du få opgaver, som du skal hjem og afprøve i praksis og vi vil herefter evaluere på dine erfaringer. Kurset gennemføres som katedral undervisning med aktiv deltagelse og spørgsmål til underviser og medkursister.

 

Du er velkommen til at indsende egne cases fra hverdagen, som vi vil forsøge at inddrage i undervisningen. Skriv gerne til buchholtz@l22.dk.

 

Vi forventer, at du orienterer dig i DSAM´s vejledning om Unipolar depression og Angsttilstande ved kursusstart. Inden kursusstart udsendes bogkapitlet om problemløsende samtaler, som forventes læst til første kursusdag.

 

Målgruppe

Sygeplejersker ansat i almen praksis, der varetager selvstændige kronikerkontroller og medvirker til opsporing og behandling af stressramte, angste og deprimerede patienter.

 

Undervisere

Kaj Sparle Christensen, alment praktiserende læge, professor og ph.d

Anne Østlund, Psykolog

 

Kursusleder

Joan Buchholtz, konsultationssygeplejerske

 

Tid og sted

13. marts og 1. maj 2018, Comwell Middelfart

Kurset afholdes fra kl. 9.00 - 16.00 med ankomst og morgenbrød/kaffe fra kl. 8.30.

 

Tilmeldingsfrist

13. januar 2018

 

Efter endt tilmeldingsfrist kan der forekomme ledige pladser. Dette vil fremgå af hjemmesiden.

Ønsker du at tilmelde dig kurset efter endt tilmeldingsfrist, skal du kontakte kursussekretariatet på kurser.plo@dadl.dk

 

Pris

Kr. 5.000,-

Betaling af kurset sker med MasterCard eller Visa/Dankort ved tilmelding

 

 

PLO Efteruddannelse * Kristianiagade 12 * 2100 København Ø * CVR. 1052 6280 * www.plo-e.dk