Finansforeningen: Aktieløn og aktieejerskab for direktioner og bestyrelser

Ledelsesløn og udviklingstendenser inden for aktieløn og aktieejerskab for direktioner og bestyrelser

Den langsigtede værdiskabelse er blevet et afgørende pejlemærke, for bestyrelser og blandt institutionelle investorer samt i debatten om selskabsledelse og virksomhedernes formål og ansvar generelt. Spørgsmålet er, om udviklingen inden for ledelsesløn og incitamentsprogrammer i tilstrækkelig grad understøtter fokus på langsigtet værdiskabelse?

 

Ved dette debatmøde gøres status på udviklingen i direktionsaflønning og bestyrelseshonorar i den børsnoterede verden. Med udgangspunkt i årsrapporterne fra 2018 og data om ledelsens direkte aktieejerskab stilles der skarpt på, hvad der karakteriserer løn- og incitamentsprogrammerne, og i hvilket omfang kortsigtet henholdsvis langsigtet værdiskabelse understøttes.

 

Analyserne perspektiveres med udsyn fra institutionelle investorer og bestyrelseslokalerne, og der gives bud på, hvad man fremadrettet skal forvente af ændringer i design og anvendelsen af incitamentsprogrammer.

 

Mød Ole Andersen, Bestyrelsesformand, Christian Frigast, Executive Chariman, Axcel og Anders Schelde, Investeringschef, MP Pension, samt hørSøren Skov Larsen, Partner, EY, og Tue Østergaard, Managing Partner, ABG Sundal Collier give en status på udviklingen.

 

Mødet er arrangeret mellem Bestyrelsesforeningen og Finansforeningens Aktieudvalg: Jens Houe Thomsen, Holger Smitt, Kristian Hare, Claus Parum, Johnni Ulrich Jacobsen, Søren Mølbak, Patrik Setterberg, Thomas Skovbjerg. 

 

Kontakt os på mail@finansforeningen.dk eller +45 33 32 42 75, hvis du har spørgsmål til arrangementet eller problemer med tilmelding. 

 

Finansforeningen - CFA Society Denmark 

 

       

 

www.finansforeningen.dk

mail@finansforeningen.dk

tlf: 33 32 42 75