Ære og Konflikt 2018

Ære & Konflikt
- med fokus på familie og traumer

 

Arbejder du med unge, hvor en eller flere familiemedlemmer er traumatiserede, og hvor æresrelaterede konflikter er en del af familiens dagligdag? Hvad betyder familietraumerne for en ung, der oplever en æresrelateret konflikt? Og hvordan sætter du som fagperson bedst ind med relevant støtte?

 

Årets Ære og Konflikt-konference handler om de traumer, som er i familier, hvor æresrelaterede konflikter er i spil. Det gælder i de familier, der allerede er traumatiserede som følge af tidligere begivenheder. Men det gælder også i relation til de unge, der udvikler traumer som følge af en æresrelateret konflikt.

 

Konferencen sætter fokus på de fysiske og psykiske konsekvenser traumer kan medføre og ser på de udfordringer, det skaber i familiens dynamik og relationen til hinanden.

 

Er du fagperson og arbejder med æresrelaterede konflikter, kan du se frem til en handlingsanvisende, lærerig og inspirerende dag, hvor du vil blive opdateret med den nyeste viden på området.

 

Oplægsholderne er blandt landets førende eksperter, praktikere og forskere, som vil dele deres viden og erfaringer. På konferencen kan du også tage del i workshops og udvide dit netværk.

 

Vi glæder os til at byde dig velkommen den 15. november 2018 i Odeon, Odense.

 

Pris for deltagelse er kr. 350,-

 

Tilmelding- og betalingsfrist er den 1. november 2018.

Etnisk Ung - c/o 3F, Kampmannsgade 4 - 1790 - Kbh.V - 32 95 90 19 - sekretariat@etniskung.dk