Opstart af AL-gruppe samt årsmøde i ArbejdsmiljøNETs region Syd

Opstart af AL-gruppe samt årsmøde i ArbejdsmiljøNETs region Syd

Du er inviteret med til opstart af AL-gruppe(r) i Region Syd med efterfølgende årsmøde

 

Kort om AL-grupper
En AL-gruppe er en gruppe for Arbejdsmiljøledere, hvor man deler viden, modtager og giver sparring og erfaringsudveksler med andre arbejdsmiljøledere.

I AL-gruppen sættes der fokus på at være Arbejdsmiljøleder, hvad det betyder at være det, hvilke ledelsesværktøjer fungerer godt, hvor er det svært og hvor giver det gevinst.

 

Deltagerkreds
Arbejdsmiljøledere, der er medlem af ArbejdsmiljøNET

 

Pris
Som medlem af ArbejdsmiljøNET deltager du uden ekstrabetaling for din deltagelse.

 

Program
13.55 – 14.00   Vi mødes i forhallen på Fredericia Rådhus og følges til mødelokalet

14.00 – 16.00   Introduktion til og opstart af AL-gruppe

16.00 – 17.00   Årsmøde og valg til Regionsudvalget

 

Hvornår
Den 22. januar 2020 kl. 14.00 – 17.00

 

Hvor
Fredericia Rådhus
Gothersgade 20
7000 Fredericia

 

Dagsorden til årsmødet
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Regionsudvalgets beretning
4. Indkomne forslag fra regionsudvalg eller medlemmer
5. Valg af regionsformand (og medlem af bestyrelsen), valg af regionsudvalgsmedlem(mer) og valg af suppleanter
6. Eventuelt

 

 

Ønsker du at stille op, eller har du forslag, der skal på dagsordenen, er du velkommen til at maile til Tine Busk,

tine.busk@fredericia.dk

 

 

ArbejdsmiljøNET - Jupitervej 1 - 6000 Kolding - 51319511 - info@arbejdsmiljonet.dk