Carina Lund Sørensen, RN, Transplantationskoordinator og projektsygeplejerske, Københavns Universitetshospital, Rigshospitalet

 

Carina har siden 2015 arbejdet som transplantationskoordinator. I den forbindelse har Carina bl.a. opbygget Den Danske Donordatabase, som har til formål at belyse udnyttelsen af det nationale donorpotentiale. Har desuden været med til at opbygge diverse transplantationsdatabaser og arbejder som projektsygeplejerske på flere forskningsprojekter på transplanterede patienter, samt udarbejdet instrukser og standardplejeplaner indenfor transplantationsområdet. 

Charlotte Daugbjerg, intensivsygeplejerske, NOTIA, Aalborg Universitetshospital

 

Charlotte er, udover sin stilling som intensiv sygeplejerske og klinisk undervisningsansvarlig på Aalborg Universitetshospital, ansat som donationsansvarlig sygeplejerske i Dansk Center for Organdonation. Hun har arbejdet med organdonation siden 2009, og er underviser på, samt medudvikler af flere af centerets kurser og temadage. Charlotte er uddannet cand.cur. i sygepleje fra Aarhus Universitet.

 

Christina Rosenlund, neurokirurg, NIA, Odense Universitetshospital

 

Christina har siden maj 2014 arbejdet som donationsansvarlig læge i DCO. Udover de nationale aktiviteter i DCO, deltager hun i programledelsen på OUH, hvorfra den regionale, tværgående retningslinje for tidlig donordetektion er udgået. Hun fokuserer meget på det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde i sit arbejde med organdonation, idet det er en fast overbevisning, at det er noget af det vigtigste, at samarbejdet er problemfrit, hvis vi skal være gode til at håndtere organdonationsforløbene fra start til slut.

 

 

Christian Svane, anæstesiologisk overlæge og stedfortrædende klinikchef på Rigshospitalets traumecenter

 

Christian er overlæge på anæstesi- og operationsklinikken, HOC, RH (50%), og har herunder funktion som traumeteam-leder. Er derudover AMK læge og præhospital akutlæge i Region Hovestaden.

Medforfatter til den oprindelige vejledning for modtagelse af SCI-patienten (Tetraplegi – SCI – Akut rygmarvsskade) i Traumecenteret og den videre vej til operationsgang og intensiv afdeling.

Else Marie Tram, CETC,Transplantationskoordinator/transplantationssygeplejerske på Hjerteafdelingen på Aarhus Universitetshospital

 

Else Marie har været med til at opbygge og videreudvikle begge funktioner i godt 20 år, og har været aktiv i afdelingens forskningsprojekter i hjertetransplantation. Har desuden arbejdet i den nordiske gruppe af hjerte-lungetransplantations-sygeplejersker, for at øge det nordiske samarbejde og på den måde videreudvikle den specielle sygepleje. Deltager som transplantationskoordinator i DCO's arbejde.

Hanne Ravn, professor, Thoraxanæstesiologisk afd, Hjertecentret, Rigshospitalet 

 

Forskningsområder: organprotektion hos børn og voksne som gennemgår hjertekirurgi, herunder specielt fokus på akut hjertesvigt og blødningskomplikationer efter kirurgi og ved mekanisk support. I perioden 2004-2010 medlem af Videnskabsetisk Komite, region Midtjylland, heraf de sidste to år som formand. Initiativtager til i samarbejde med den Nationale Videnskabsetiske Komite at stille forslag til lovændring om forskning i forbindelse med organdonation. Lovforslaget har været i høring i efteråret 2018.

 

 

 

Helle Bundgaard, Overlæge og funktionsleder på Intensiv, Regionshospitalet Randers.

 

Helle har væreti intensiv overlæge i Randers siden 2004. Arbejder desuden som læge på akutlægebilerne i Grenaa og Randers. Har de sidste 16 år været donationsansvarlig nøgleperson, først på neuro-intensiv i Aarhus og herefter på Intensiv i Randers.

 

Som nøgleperson er hun optaget af at sikre afdelingens fokus på potentielle donorer.

  

 

 

Helle Haubro Andersen, cand.jur., Centerleder, Dansk Center for Organdonation

 

Dansk Center for Organdonation er den nationale, koordinerende enhed for den sundhedsfaglige indsats på organdonationsområdet. Centrets arbejde har til formål at optimere udnyttelsen af det foreliggende donorpotentiale gennem  bl.a. undervisning, monitorering af donationsaktiviteten, faglig støtte i aktuelle donationsforløb og understøttelse af det landsdækkende netværk af donationsansvarlige nøglepersoner.

 

 

Henrik Lauritzen, Senior Analytiker, BI-kontoret, IT, Region Midtjylland

 

Henrik har speciale indenfor følgnede data emner: Kliniske kvalitetsdatabaser, Kræftpakker, Machine learning.

Inge Holst Lauridsen, afdelingssygeplejerske, Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg

 

Inge har arbejdet som afdelingssygeplejerske på Intensiv afdeling i Esbjerg siden 2006. Udover specialuddannelsen som intensivsygeplejerske har Inge masteruddannelse indenfor kvalitet og kvalitetsledelse, samt diplomuddannelser indenfor projektledelse og ledelse. Hun underviser på sygeplejerskeuddannelsen og er derudover frivillig sundhedsfaglig i Dansk Center for Organdonation.

Tidligere har Inge været konsulent for Embedslægeinstitutionen samt leder af et kommunalt plejecenter. 

 

 

Julia Andersen Bager, cand.mag. Kommunikation og Formidling, Dansk Center for Organdonation

 

Julia har siden december 2015 arbejdet med kommunikation og formidling i Dansk Center for Organdonation. Siden 2015 har centret bidraget til den befolkningsrettede oplysning om organdonation, og Julia arbejder blandt andet med centrets befolkningsrettede hjemmeside www.organdonor.dk, sociale medier samt frivilligområdet. Julia er uddannet cand.mag. i litteraturhistorie og journalistisk formidling fra Aarhus Universitet.  

 

 

Karen Bødker, speciallæge i anæstesi, afsnitsansvarlig overlæge på ITA , Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg

 

Karen har været donationsansvarlig læge siden efteråret 2015, og deltager desuden i programledelse for organdonation i Region Syddanmark.

Hun har altid haft en interesse i neuroanæstesi og neurokirurgisk intensivbehandling, men blev endnu mere tiltrukket af den brede intensivterapi, da hun trives bedst med case-mix.  

 

Efter endt speciallægeuddannelse i 2006 har hun været ansat et år på ITA /OUH. Siden 2007 har hun været fastansat i Esbjerg.

 

Lars Ilkjær, ledende overlæge, Hjerte-, Lunge- og Karkirurgi, Aarhus Universitetshospital

 

Lars er faglig leder for transplantationskoordinatorerne i Aarhus.

Han er medlem af Dansk Center for Organdonations Styregruppe, Styregruppen for Organdonationsdatabasen og styregruppen for Den Danske Donordatabase.

Lars er transplantationskirurg og deltager i donoroperationer og hjertetransplantationer.

 

 

  

Lone Bøgh, udviklingssygeplejerske, Dansk Center for Organdonation

 

Lone er uddannet intensivsygeplejerske og har derudover en master i klinisk sygepleje. Hun har arbejdet med organdonation siden 1988, blandt andet som neurointensivsygeplejerske, uddannelsesansvarlig sygeplejerske og projektsygeplejerske på Projekt Indsats for Organdonation og oprettelse af DCO.

Lone har været ansat i DCO siden 2008 og arbejder bl.a. med udvikling af pårørendeområdet, Organdonationsdatabasen, Den Nationale Guideline for Organdonation og uddannelsesområdet.

 

 

 

 

 

Billede på vej

Mette Kamp Jensen, afdelingslæge, Neuroanæstesiologisk Klinik, Rigshospitalet.

 

Mette har været ansat på neuroanæstesiologisk afdeling 2093 siden november 2016. Hun er afdelingens donationsansvarlige nøgleperson sammen med overlæge Karen Lise Welling. Mette har været nøgleperson på afdelingen i 2 år.

 

I 2017 deltog Mette som frivillig i Dansk Center for Organdonations telt på Folkemødet på Bornholm.

 

 

 

Peter Skov Olsen, overlæge, dr. Med., Thoraxkirurgisk afd. Rigshospitalet.

 

Peter har ansvar for den kirurgiske del af hjerte og lungetransplantationsprogrammet med brug af tilhørende EVHP og EVLP. Han har deltaget i programmet siden starten i begyndelsen af 90' erne.

 

 

Ruth Østergaard Poulsen, hospitalspræst, Aalborg Universitetshospital

 

Ruth er cand.teol, og er efter en årrække som sognepræst nu hospitalspræst på Aalborg Universitetshospital.  Hun er derfor en erfaren og velreflekterende sjælesørger  for folk i krise.  Ruth har adskillige gange været involveret i donationsforløb, har været brugt som sparringspartner i familier, hvor man så forskelligt på donorspørgsmålet og har adskillige gange været med ved afsked både før og efter donationen. Hun har arbejdet meget med gode ritualer til disse situationer, og endelig har hun meget viden om hvilke overvejelser der er i spil hos pårørende, og hvordan vi møder dem.

 

 

 

 

Thomas Elkmann, afdelingslæge, Intensiv Nord 2, Aarhus Universitetshospital

Thomas har siden speciallægeautorisation i 2007 været ansat på ITA, nu Intensiv Nord 2.
Han har været læge på akutlægebilen siden 2009. Thomas blev donationsansvarlig nøgleperson i 2009. Han har interesse for hæmodynamik og ekkokardiografi, som han også underviser i.
Han er opmærksom på at fastholde afdelingens fokus på potentielle donorer på en ikke-neurointensiv afdeling.

 

 

  

Tina Meltzer Rørholm, AC-fuldmægtig, Cand.scient.pol., Dansk Center for Organdonation

 

Tina har været ansat i Dansk Center for Organdonation siden 2008. Tina arbejder med den nationale monitorering på organdonationsområdet og er projektleder på forskellige projekter. Hun har bl.a været projektleder på udviklingsprojektet om best practice på organdonationsområdet, og er pt. i gang med at udvikle hjælperedskaber til donordetektion til neurologiske afdelinger og fælles akutmodtagelser.

 

 

Ole Pedersen, overlæge, donationsansvarlig nøgleperson, multidisciplinære intensivafsnit (ITA/Brita), Odense Universitetshospital.

 

Ole har været donationsansvarlig nøgleperson på ITA/Brita det seneste år. Han er afsnitsansvarlig for Brita (børneintensiv), og har sit primære virke omkring de kritisk syge børn, hvilket inkluderer neurointensiv terapi. Han er bevidst om den daglige udfordring det er, at fastholde fokus på mulige organdonationskandidater på en ikke-neurointensiv afdeling.

 

 

Preben Sørensen, overlæge og klinisk lektor i neurokirurgi på Aalborg Universitetshospital.

 

Preben er tilknyttet Dansk Center for Organdonation som regional donationsansvarlig læge i Region Nordjylland.

 

Dansk Center for Organdonation

Palle Juul-Jensens Boulevard 82, Bygn.B 8200 Aarhus N

Tlf.: 3092 2430 E-mail: skejby.dco@rm.dk