Dansk svineproduktion er i verdenseliten!

 

Vi vil sikre, at vi også i fremtiden er blandt de bedste i verden – både hvad angår dyrevelfærd, innovation og bæredygtighed. Dét kræver, at der er nogen, der gør en særlig indsats. Nogen, der tør være foregangsmand eller -kvinde. Nogen, der tænker innovativt.

 

Derfor kårer Landbrug og Fødevarer Svineproduktion en svineproducent, der har gjort en helt speciel indsats.

 

 

 

Nominér: Årets særlige indsats

 

En særlig indsats kan være bemærkelsesværdig og/eller nytænkende, og indsatsen skal have en positiv indflydelse på fremtidens svineproduktion.

 

Alle kan nominere en svineproducent til ”Årets særlige indsats”, f.eks. konsulenter, dyrlæger, virksomheder, familie, medarbejdere – og dig selv.

 

Nomineringen kan ske inden for følgende fire kategorier:

 

  • Hele haler
  • Den gode arbejdsplads
  • Løsgående, diegivende søer
  • Andet

Der lægges især vægt på god ledelse, den gode rollemodel og en sund økonomi.

 

Deadline for nominering er torsdag d. 15. august 2019.

 

Præmier

 

Præmien for Årets særlige indsats omfatter:

 

  • Pengepræmie på kr. 10.000
  • Gratis kongresdeltagelse for én person

Udover selve nomineringen skal du udfylde en kort beskrivelse på max. 500 karakterer, der beskriver den særlige indsats, og hvorfor din kandidat fortjener kåringen.

 

Det er en forudsætning, at kandidaten er indforstået med nomineringen og har lyst til at optræde offentligt, hvis prisen vindes.

 

Prisen for den særlige indsats offentliggøres i forbindelse med Svinekongres 2019.

 

 

Landbrug & Fødevarer F.M.B.A - Axeltorv 3 - 1609 - København V