Eftermiddagens workshop handler om, hvordan viden, metoder og inspiration kan integreres organisatorisk og omsættes til praksis. Vi deler erfaringer og genererer ideer, med udgangspunkt i deltagernes hverdag og vilkår.

Du kan deltage i enten workshop 1 eller workshop 2.

 

Workshop 1: Balanceret optag

På universiteterne er der samlet set, en nogenlunde ligelig kønsfordeling blandt de studerende. Alligevel oplever nogle uddannelsesområder en vedvarende overrepræsentation af det ene køn. Workshop1 tager fat i udfordringer og muligheder for et mere kønsbalanceret optag, fx i forhold til markedsføring af uddannelser, rollemodeller og samarbejde med gymnasieskolerne.

 

Workshop 2: Inkluderende studie- og læringsmiljø

I Forsknings- og Uddannelsesministeriets frafaldsundersøgelse (2018), angiver 73% af de studerende, der er stoppet, at de ikke føler at de hører til på studiet. Hvordan skaber vi et lærings- og studiemiljø, hvor flest muligt kan trives, udvikle sig fagligt og yde sit bedste? I Workshop2 identificerer vi løftestænger for et inkluderende læringsmiljø, fx undervisningsstile, pensum og campusmiljøer.

Copenhagen Business School (CBS) - Solbjerg Plads 3 - 2000 - Frederiksberg - +45 38153815 - conferences@cbs.dk