9:00-9:30 Ankomst og morgenmad
   
9:30-9:45 Velkomst ved rektor Anders Bjarklev og rektor Per Holten-Andersen
   
9:45-10:35

Oplæg

Persistent gender divisions in study fields and occupations across the EU, Jolanta Reingarde

Universities are key to unlocking diversity in Denmark, Matias Pollman-Larsen

The need for gender diversity, Kirsten Nielsen

   
10:35-10:50 Pause
   
10:50-11:35

Oplæg

Fra ord til handling – kønsblændet eller kønsbevidst uddannelse, Jacob Graack

Kønsstereotyper i studiets sprog og forståelse af faglighed, Sana Mahin Doost

Studielivet i et ’mandemiljø’ – erfaringer og perspektiver, Tor Noema Nørgaard

Fra niche til mainstream: Større diversitet i computer science, Camilla Rosengaard

   
11:35-12:45

Forberedelse af spørgsmål til oplægsholderne

Spørgesession med oplægsholderne

   
12:45-13:30  Frokost
   
13:30-15:00

Workshops

Du kan deltage i enten workshop 1 eller workshop 2.

 

Workshop 1: Balanceret optag

 

Workshop 2: Inkluderende studie- og læringsmiljø

   
15:00-15:30 Opsamling og afrunding

 

Copenhagen Business School (CBS) - Solbjerg Plads 3 - 2000 - Frederiksberg - +45 38153815 - conferences@cbs.dk