Danske Universiteter, Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og Copenhagen Business School (CBS) byder velkommen til konferencen ’Uddannelse, karriere og køn - kønsbalance fra studievalg til arbejdsmarked’.  

 

Unges uddannelsesvalg har betydning for kønsopdelingen på det danske arbejdsmarked, hvor kønsopdelingen i sektorer og brancher ikke er reduceret nævneværdigt i 20 år (1993-2013). De sektorer, som forventes at opleve størst mangel på arbejdskraft om få år, hører blandt de mest kønsopdelte.

 

Det kønsopdelte studie- og karrierevalg har konsekvenser for talentudnyttelse, frafald og performance. Uddannelsesinstitutionerne spiller en nøglerolle i løsningen, og konferencen stiller skarpt på universiteternes muligheder for at forbedre kønsbalancen.

 

Bliv klædt på med viden om kønsopdeling, set fra uddannelses- og aftagerperspektiv, fra europæisk niveau og den danske studiehverdag.

 

Deltag i workshops om, hvordan viden, metoder og inspiration kan omsættes til praksis - i en organisatorisk virkelighed, hvor der skal prioriteres skarpt i indsatsområder og ressourcer.

 

 

 

Konferencen er henvendt til universitetsledelser, institutledere, studieledere og medlemmer af studienævn. Konferencen er også relevant for forskningsgruppeledere, studieadministrative medarbejdere og studerende.

 

Endnu ledige pladser. Tilmeld dig her

 

Ved tilmelding skal du vælge mellem to workshops. Se beskrivelse

 

Konferencesproget er primært dansk - med enkelte oplæg på engelsk. Der kan stilles spørgsmål på dansk og engelsk.

Copenhagen Business School (CBS) - Solbjerg Plads 3 - 2000 - Frederiksberg - +45 38153815 - conferences@cbs.dk