Type 2-diabetes og behandling for sygeplejersker - AFLYST

Behandling af type 2-diabetes og håndtering af følgesygdomme er en voksende opgave for almen praksis. Cirka 80 % af alle type 2-diabetes-patienter følges udelukkende i almen praksis. Dette giver udfordringer til logistik, ansvars- og opgavefordeling i behandlerteamet, som udgøres af den praktiserende læge og sygeplejersken. Diabetes behandling i almen praksis kan med fordel håndteres i behandlerteams. For at dette skal lykkes, skal patienten mødes af et velforberedt behandlerteam. Jo mere velforberedte, des mere optimal behandling og compliance.

 

Formålet med kurset er at give dig ny viden om kontrol og behandling af patienten med type 2-diabetes. Du får viden om diagnose, livsstil og medicinsk behandling samt kontrol af patienten, og opstart af insulinbehandling vil blive introduceret.

 

Indhold og form

På kurset får du viden om diabetesbehandling i praksis inkl. Insulinbehandling, samt hvordan du kommer i gang eller videre med opgaven. Vi tager udgangspunkt i retningslinjerne, kommer omkring diagnose og behandlingsmål, diabeteskontrollen i praksis, insulinbehandling og oplæring samt den farmakologiske behandling af type 2-diabetes.

 

Under kurset får du mulighed for erfaringsudveksling og vidensdeling med dine medkursister. Efter kurset forventes ny adfærd med implementering af de tillærte færdigheder, men der er ikke formaliseret opfølgning. Undervisningen vil være en kombination af katedral undervisning, casebaseret gruppearbejde og diskussion.

 

Målgruppe

Kurset henvender sig til sygeplejersken, som har selvstændige diabeteskontroller som en del af behandlerteamet læge/sygeplejerske.

 

Undervisere

Per Warrer Petersen, alment praktiserende læge

Bettina Kvist, konsultationssygeplejerske

 

Kursusleder

Pia Matthiesen Poulsen, konsultationssygeplejerske

 

Tid & sted

22. marts 2018, Radisson Blu Scandinavia Hotel Aarhus

Kurset afholdes fra kl. 9.00 - 16.00 med ankomst og morgenbrød/kaffe fra kl. 8.30.

 

Tilmeldingsfrist

22. januar 2018

 

Efter endt tilmeldingsfrist kan der forekomme ledige pladser. Dette vil fremgå af hjemmesiden.

Ønsker du at tilmelde dig kurset efter endt tilmeldingsfrist, skal du kontakte kursussekretariatet på kurser.plo@dadl.dk

 

Pris

Kr. 3.100,-

Betaling af kurset sker med MasterCard eller Visa/Dankort ved tilmelding

 

PLO Efteruddannelse * Kristianiagade 12 * 2100 København Ø * CVR. 1052 6280 * www.plo-e.dk