Forebyggelse af tvang i Danmark

Psykiatrien i alle regioner samt Danske Regioner afholder i fællesskab en statuskonference om nedbringelse af tvang og en fagkonference om Trauma Informed Care den 26. og 27. februar 2018 på Hotel Nyborg Strand.

 

Formålet med konferencen er at udbrede kendskabet til internationale og nationale metoder, der virker i forhold til forebyggelse af tvang.

 

På statuskonferencen mandag den 26. februar skabes der et samlet overblik over, hvordan de mange igangsatte tvangsforebyggelse initiativer virker i praksis, og der diskuteres fremtidige indsatsområder, således at målet om at halvere antallet af bæltefikseringer inden 2020 nås.

 

Udover politiske oplæg, vil der være workshops fra de forskellige regioner. Hovedomdrejningspunktet er de seks kernestrategier, herunder Traume Informed Care, som Dr. K.A. Huckshorn kommer og fortæller om.

 

Alle, der i løbet af de sidste år har arbejdet med tvangsforebyggende projekter/initiativer, opfordres til at præsentere deres vigtigste initiativ i en workshop. Derudover udkommer der et inspirationskatalog, hvor alle opfordres til beskrive deres indsatser.

 

På fagkonferencen tirsdag den 27. februar fortæller Dr. K.A. Huckshorn om hvad Trauma Informed Care er og hvordan man arbejder med det i USA.

 

Tilmelding

Tilmeldingen åbner den 9. november, hvor der også udsendes foreløbigt program. Man vil kunne tilmelde sig konferencens første dag, anden dag eller begge dage.
Du kan tilmelde dig her.

 

Sidste frist for tilmelding er lørdag den 10. februar 2018.

Tilmeldingen er bindende. Hvis du bliver forhindret i at deltage, er du velkommen til at give din plads til en kollega. Send en mail til bml@regioner.dk med dit navn og hvem, der skal overtage din plads.

 

Priser og betaling 
Deltagelse ved tvangskonferencen mandag den 26. februar 2018 er kr. 950,-
Deltagelse ved middag om aftenen mandag den 26. februar 2018 er kr. 425,-
Deltagelse ved fagkonference tirsdag den 27. februar 2018 er kr. 695,-
(De oplyste priser er eksklusiv administrationsgebyr og kortgebyr)

Der er mulighed for enten at betale med kreditkort eller blive faktureret via EAN.nr.  


Indlogering 
Hvis du ønsker indlogering, bedes du tilmelde dig her. Prisen vil fremgå ved tilmeldingen og afregning sker direkte med hotellet.

 

Program
Du kan se foreløbigt program her.

 

Workshop

Vi opfordrer alle der i løbet af de sidste år har arbejdet med tvangsforebyggende projekter/initiativer til at præsentere deres vigtigste initiativ. Læs mere her.

 

Kontaktperson
Hvis du har spørgsmål til konferencen kan du kontakte: Sygeplejerske, forskningsleder Jesper Bak på
telefon: 3864 2483 eller pr. mail: Jesper.Bak@regionh.dk

 

Danske Regioner - Dampfærgevej 22 - 2100 København Ø. - T 3529 8217 - bml@regioner.dk