Velkommen til 3 dage med systematisk efteruddannelse

Nu har du mulighed for at gennemføre din systematiske efteruddannelse på to arrangementer i Aarhus og Snekkersten. Her vil alle temaer i den systematiske efteruddannelse blive udbudt over et 3-dages forløb.

 

Du kan deltage 1, 2 eller alle 3 dage i de kurser, som er relevante for dig. Du kan også vælge mellem den klassiske kursusform eller en nyudviklet gruppebaseret.

 

I den klassiske kursusform for systematisk efteruddannelse kan der vælges mellem følgende temaer (som også beskrevet i menupunkterne til venstre):

 

Børn og unge

Opdatering: Børn og unge

Den diagnostiske udfordring

Den døende patient

Den ældre patient

Patienter med kroniske sygdomme og multimorbiditet

Den tunge psykiatri.

 

SGE forløb med facilitator - AFLYST

På grund af for få tilmeldinger til vores SGE forløb med facilitator er disse desværre blevet aflyst, så tilmelding er ikke længere muligt.

 

I den gruppebaserede form kan du melde dig personligt til et gruppebaseret forløb med en facilitator eller sammen med din DGE-gruppe. Gruppen skal bestå af min. 5 og max. 12 personer. Der vil arbejdes med drejebog, cases, ar­bejdsspørgsmål og videoklip med eksperter, som udtaler sig om det pågældende emne  og der tages bl.a. udgangspunkt i situationer fra din hverdag i praksis. For at I som gruppe kan gennemføre et SGE-forløb, skal én i gruppen have deltaget i facilitatorkurset.

 

Systematisk Gruppebaseret Efteruddannelse (SGE) tilbyder følgende temaer (også beskrevet i menupunkterne til venstre): Patienter med kroniske sygdomme og multimorbiditet; Den ældre patient; Den døende patient; og Den tunge psykiatri.

 

Denne hjemmeside gælder tilmelding til SE-Dagene i Aarhus i april 2018 - tilmeldingsfrist er 23. marts kl. 12.00.

Ønsker du at deltage i SE-Dagene i Snekkersten i maj 2018, skal du klikke her.

 

PLO Efteruddannelse * Kristianiagade 12 * 2100 København Ø * Tlf.: 3544 8126 * Cvr. 10526280 * www.plo-e.dk