Rigsarkivets konference 2018: Innovation og dokumentation

Fremtidens arkiver bliver skabt idag. Forvaltningens vilkår, rutiner og prioriteringer er afgørende for kvaliteten af de arkivalier, som vi giver videre til kommende generationer. Et godt kendskab til nutidens og fremtidens forvaltning, til dens organisation og redskaber er med til at sikre, at fremtidens arkiver kan dokumentere vores tid.

 

Emnet for årets konference er 'Innovation og dokumentation - hvordan ser fremtidens sagsbehandling ud?'

 

Den teknologiske udvikling er kommet for at blive og har stor indflydelse på, hvordan den offentlige forvaltning behandler og dokumenterer sine handlinger.

 

Anvendelsen af kunstig intelligens, big data og algoritmer i sagsbehandlingen er under kraftig udvikling og vil formentlig vinde indpas hos de fleste myndigheder i de kommende år. Sagsbehandlingen er under forandring, og der tænkes nye tanker. Men hvordan bruges teknologien og hvad betyder den for borgernes retssikkerhed, myndighedernes sagsbehandling og den dokumentation, som skal anvendes i fremtiden?

 

Det vil vi søge at finde svar på ved dette års konference.

Rigsarkivet - Vores fælles hukommelse - www.sa.dk