Patienter med kronisk sygdom i almen praksis (modulkursus)

Vi sætter patienten med kroniske lidelser i centrum og fokus vil være på disse patienters livsvilkår.
Kurset har til formål at øge dine kompetencer til at indgå i et samarbejde med de praktiserende læger. Der vil være særlig fokus på håndtering, vejledning og dialog, sammenhæng i patientens forløb, kontrol, monitorering og behandlingsjustering af patienter med kroniske sygdomme i almen praksis.

 

På kurset vil du få viden om:

  • Det sammenhængende patientforløb fra et samfunds-, sektor-, praksis- samt patient-perspektiv
  • Hvordan du skaber kvalitet i opgaveløsningen i almen praksis
  • Faglige temaer
  • Hvilke redskaber der bidrager til at understøtte patienternes håndtering af den kroniske sygdom og bestræbelser på sundhed
  • Patienters sygdomsadfærd samt generel håndtering af kroniske sygdomme

Indhold og form

  • Udvalgte kroniske sygdomme med særlig fokus på forekomst, symptomer, diagnostik og behandling inden for hjerte/kar sygdomme, diabetes og KOL
  • Det komplekse sygdomsbillede samt særlige udfordringer for almen praksis i forhold til patienter med kroniske sygdomme og multisygdom
  • Samarbejde og sektorovergange
  • Sammenhængende patientforløb og relationel koordinering
  • Sygdomsadfærd, kronikermodellen, empowerment, selvvurderet helbred, den motiverende samtale mv.

Dette er et modulkursus, der afholdes som fire separate kursusdage med hver deres faglige omdrejningspunkt. Imellem kursusdagene vil du skulle løse en lille hjemmeopgave af forskellig karakter, for på den måde at stimulere til refleksion og hjælpe til at omsætte det lærte til praksis. Vi sikrer at opgaverne er forbundet med minimalt tidsforbrug.

 

Målgruppe
Kursets indhold og tilrettelæggelse er baseret på, at du har flere års erfaring fra almen praksis og praktisk erfaring med selvstændige konsultationer målrettet patienter med kroniske sygdomme. Endvidere har du viden om kroppens anatomi og fysiologi og har specifikt genopfrisket den nødvendige anatomi og fysiologi vedrørende hjerte, kredsløb, lunger, bugspytkirtel, lever og nyrer.

 

Undervisere
Thomas Drivsholm, alment praktiserende læge, PhD, seniorforsker

Bo Christensen, praktiserende læge, professor Ph.D.

Berit Lassen, praktiserende læge

Lill Moll, praktiserende læge og forfatter

Helle Schnor, Ph.d., Cand.cur., Sygeplejerske

Undervisere fra Professionshøjskolen Metropol

 

Kursusledere

Conny Egebjerg Petersen, uddannelseskonsulent PH Metropol

Lone Pedersen, Master i uddannelse og læring, konsultationssygeplejerske, uddannelseskonsulent PLO-E 

 

Tid og sted

4. september, 20. september, 11. oktober og 1. november, IDA Mødecenter, København

Alle dage fra kl. 9.00-16.00 med ankomst og morgenmad fra kl. 08.30.

 

Tilmeldingsfrist

9. juli 2018

 

Efter endt tilmeldingsfrist kan der forekomme ledige pladser. Dette vil fremgå af hjemmesiden.

Ønsker du at tilmelde dig kurset efter endt tilmeldingsfrist, skal du kontakte kursussekretariatet på kurser.plo@dadl.dk

 

Pris

Kr. 12.500,-

Betaling af kurset sker med MasterCard og Visa/Dankort ved tilmelding.

PLO Efteruddannelse * Kristianiagade 12 * 2100 København Ø * CVR. 1052 6280 * www.plo-e.dk