Det nordiske klasserum

 

Nordspråkkonference om nordisk didaktik

Konferencen er den 8. nordiske konference med nordisk didaktik som tema. Konferencen er tænkt som en inspirationsdag, der skal give deltagerne indblik i aktuelle udviklingstiltag inden for det nordiske område. Vi har derfor fokus på erfaringsopsamling og videndeling om projekter, der har undervisning i det nordiske som omdrejningspunkt. Konferencen tilrettelægges i et samarbejde mellem Nordspråk og Nordiske Sprogpiloter og er støttet af Nordisk Ministerråd.

 

Målgruppe: Grundskolelærere, gymnasielærere,  læreruddannere og lærerstuderende

 

 

Der vil være oplæg ved Jan–Ola Östmann, Seniorprofessor ved Darlarna University; Pål Lundberg, Universitetslektor på Högskolen i Oslo og Akershus, lektor Hanne Schilling, Københavns Professionshøjskole og Lektor Charlotte F.  Reusch, Nationalt Videncenter for Læsning. Der vil være forskellige workshops, hvor de præsenteres undervisningsmaterialer og projekter inden for det nordiske.

 

Vel mødt!

Program følger.

 

Kontakt til Lene Reichstein Lund lrlu@ucsyd.dk

 


 

Program for konferencen ”Det nordiske klasserum d. 23.11. 2018 kl. 8.30- 16.00

 

8.30-9.00: Ankomst og kaffe

 

9.00-9.15: Åbning af konferencen

 

9.15-10.15: Språksituationen i vårt senmoderna Norden och språkvetarens ansvar

 Flerspråkighet och mångkulturalitet är i dag karakteristiska egenskaper hos allt fler språkgemenskaper i Norden - såväl i vardagen, i företagsverksamhet som i det akademiska livet. Som inledning till diskussioner om Det nordiska klassrummet vill jag lyfta fram några av de alternativ vi har till att engelskan ska bli helt dominerande i alla domäner och vilket ansvar språkvetare som jag själv ska ta inför framtiden. Kan vi t.ex. arbeta med engelskan som en resurs snarare än mot den, t.ex. genom att föreslå och arbeta för strategier som stödjer parallellspråkighet och receptiv fler- eller mångspråkighet; bör (de skandinaviska) standardspråkens och normernas roll stärkas eller omvärderas; vilken roll kommer regionala dialekter/varieteter att ha om de lokala förlorar sin maktposition; hur påverkar nyanlända språk(gemenskaper) traditionella nordiska språkgemenskaper. Ved Jan-Ola Östman, professor, Helsingfors universitet & Högskolan Dalarna

 

10.15- 11.00: Om ”Folkene i Finnskogen” ved forfatter Britt Larsen, Norge

 

11.00-11.15: pause

 

11.15-12.15 : «Jeg lærte at jeg kan mer enn det jeg trodde»

Om flerspråklighet brukt som ressurs. Hva skal til for at norsklærere i grunnskolen skal bruke flerspråklighet som ressurs i undervisningen, og hvordan ser norsklærere på sin egen rolle? Pål Lundberg viser i denne presentasjonen til funn fra egen forskning og egne erfaringer fra grunnskole og lærerutdanning. Ved Universitetslektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus

 

12.30-13.30: Lunch

 

 

13.30-14.00:Søg og du skal finde”.

Om at finde relevant litteratur til det nordiske grundskoleområde.

Vedhæftet er artiklen – katalogerne over nabosprogslitteratur ligger tilgængelige her: https://ucc.dk/laerer/om-uddannelsen/internationale-muligheder/nordisk-sommerskole/studiemateriale-til-nordisk. Ved adjunkt Eva Theilgaard Brink; Københavns Professionshøjskole

 

 

14.00-15.30: Workshops

 

  1. ”Nordisk lyd i biografmørket” v. Ida Geertz-Jensen
  2. Digitalt undervisningsmateriale til grannspråksundervisning.” ved John Renneberg, Nils Larsson Birgitte Johnsrud, Marie Fink
  3. ”Spil og spas med og på nabosprog”  I denne workshop præsenteres argumenter for en spil- og       legebaseret tilgang til nabosprogsundervisningen. På basis af blandt andet erfaringer fra Nordisk Sommerskole for lærerstuderende, august 2018, inviteres deltagerne til at spille med – og til selv at gå i gang med at udvikle spil og lege, der sætter fokus på nabosprog. Ved Charlotte Reusch og Hanne Schilling
  4. Fokus på Færøerne. Ved Lisbeth Nebelong og Lise Vogt Unge i Norden ved meget lidt om Færøerne. Vi har derfor udviklet et nyt undervisningsmateriale, som vi introducerer jer til i workshoppen. Materialet sætter Færøerne i perspektiv til de andre nordiske lande både sprogligt, kulturelt og i forhold til nabosprog.

Kom og få flere Færø-billeder end de gængse om grindedrab og kædedans. Hør hvad elever i en dansk 8. og 10. klasse og en færøsk 2. g fik ud af at arbejde med øvelserne. Og prøv et par af dem selv.

 

15.30-15.45: Orientering om principper for det nordiske samarbejde fremadrettet ved Bodil Aurstad

 

15.45-16.00: Opsamling og afslutning på konferencen


 

Tilmeldingsfrist: senest den 1. november 2018

 

Dato: Fredag den 23.  november 2018 kl. 8.30- 16.00

 

Pris: 300 DKK, 100 DKK for studerende 
*ovennævnte priser er inkl. moms

Sted: Schæffergården - Jægersborg Allé 166 - 2820 Gentofte

 


 

 

Nordspråk - c/o Dansklærerforeningens Hus A/S - Rathsacksvej 7 - DK 1862 Frederiksberg