Nordspråks sommarkurs 2018

Från radioprat till litteraturappar - berättelser i fokus
multilitteracitet i undervisningen
- kreativt arbete med multimodala uttryck
- att uttrycka sig på olika sätt via olika medier
 


 

OBS! Vi har stadig et par ledige pladser og derfor udskudt tilmeldingsfristen til 28. juni 2018

 

Nordspråks sommarkurs i Helsingfors kommer att handla om teman kring multimodalt berättande och hur man kan använda olika sorters texter och arbeta med multilitteracitet. Programmet kommer att bestå av såväl traditionella seminarier, som möjlighet att själva prova på olika arbetssätt.

Kursen hålls på natursköna Hanaholmen konferenshotell och kulturcentrum  som ligger strax utanför Helsingfors. Under kursen är vi också på besök i staden och på utflykter i naturen.

 

Hent det foreløbige program under Materialer

 

Föreläsare:

Lena Andersson (Sverige) - läsarfrågor som utgångspunkt för filosofiska essäer

Bo Kampmann Walter (Danmark) - dataspel som utgångspunkt för berättelser

Märta Uggla (Finland)  – läkande berättelser; berättelser som utgångspunkt för en läkningsprocess

Hildur Viggósdóttir (Island) - apps i undervisningen

Kaisa Leino (Finland)  - studier, arbete och liv i en digitaliserad värld

 

Ved spørgsmål kontakt Björg Hilmarsdóttir (Nordspråk arbejdsgruppe): bjorgh@ru.is 

 

Plats

HANAHOLMEN - kulturcentrum för Sverige och Finland

Hanaholmsstranden 5
FI-02100 Esbo
Finland 

 

Tidspunkt
Fra den 27. juli kl. 12:00 til den 31. juli 2018 kl. 13:00

 


 

Vi åbner for tilmeldinger den 10/1 2018!

 

Tilmeldingsfrist

Den 28. juni 2018 

Priser

I enkelrum: 4.300 DKK
Dubbelrum: 3.800 DKK
Utan övernattning och frukost: 3.000 DKK

 

*ovennævnte priser er inkl. moms

 


 

 

Nordspråk - c/o Dansklærerforeningens Hus A/S - Rathsacksvej 7 - DK 1862 Frederiksberg