Det nordiske klasserum

 

Tag med til Nordspråkskonference om nordisk didaktik!

Fredag den 24. november 2017 kl. 8:30 - 16:00 på Schæffergården i Gentofte!


Konferencen er den 7. nordiske konference med nordisk didaktik som tema. Konferencen er tænkt som en inspirationsdag, der skal give deltagerne indblik i aktuelle udviklingstiltag inden for det nordiske område. Vi har derfor fokus på erfaringsopsamling og videndeling omkring projekter, der har undervisning i det nordiske som omdrejningspunkt. Konferencen tilrettelægges i et samarbejde mellem Nordspråk og Nordiske Sprogpiloter, Nordisk Sprogkoordination og støttes af Nordisk Ministerråd.

Der vil være oplæg ved forfatter og sprogforsker Helene Uhri, adjunkt Eva Theilgaard Brink, en repræsentant for komiteen for Nordisk Råds Børne- og ungdomslitteraturpris samt forskellige workshops med aktuelle projekter med undervisning i det nordiske som omdrejningspunkt.

Ved spørgsmål kontakt Lene Reichstein Lund på lrlu@ucsyd.dk

Målgruppe: Grundskolelærere, gymnasielærere, læreruddannere og lærerstuderende

 

Program:

 

8.30-9.00: Ankomst og kaffe

9.00-9.15: Åbning af konferencen v. Lis Madsen, uddannelseschef for Læreruddannelsen UCC


9.15-10.15: Nordisk børne- og ungdomslitteratur anno 2017

Overblik over de 12 nominerede titler til Nordisk Råds børne- og ungdomslitteraturpris og en række nedslag i udvalgte titler. Ved lektor, cand.mag. Marianne Eskebæk. Medlem af bedømmelseskomiteen for Nordisk Råds børne- og ungdomslitteraturpris og freelancekritiker ved Dagbladet Information.

 

10.15-10.30: www.atlantbib.org ved Stefan Hardonk Nielsen. Lærer på Vonsild Skole og webredaktør for sprogpiloterne


10.30-11.30: Man skal bare kaste sig ud i det… om nabosprogsforståelse i praksis

Oplæg om den nyligt udkomne rapport Man skal bare kaste sig ud i det – en interviewundersøgelse af unge i Nordens nabosprogsforståelse i praksis. Rapporten kan downloades her: http://sprogkoordinationen.org/media/1337/man-skal-bare-kaste-sig-ud-i-det.pdf v. adjunkt Eva Theilgaard Brink

 

11.30-12.30: Språklige røtter eller vokstermiljø - hva er viktigst? ved Arne Torp. Professor emeritus, tidligere ansat ved Universitetet i Oslo

 

12.30-13.30: Lunch

 

13.30-14.30: Koncert for børn: ”Nordiske nøj det er for børn” v. Lone Wernblad m.fl. 

 

14:30-14.45: Kaffe

 

14.45-15.45: Præsentationer ved stationer, deltagerne kan nå at besøge 3 stationer:

- Kisa Øhrgaard Larsen og Sarah Haug Rasch og Kira: Undervisningsmateriale til

   nabosprogsundervisningen på mellemtrinnet og i udskolingen

- Rebekka Wiloch Skaare: Norden i skolen - nye undervisningsoplæg fra 1.11.2017

- Halldóra Jónsdóttir: præsentation af Islex

- Lone Wernblad: Nordisk sangskriverworkshop

- Marit Lund: Nordisk gymnasklasse på språkfest

 

15.45: Orientering om Nordplusmuligheder v. Birthe Lien, Nordisk Sprogkoordination

 

16.00: Opsamling og afslutning på konferencen

 


 

Tilmeldingsfrist: Er rykket til 10. november 2017 - TILMELD DIG HER

 

Dato: Fredag den 24. novmeber 2017 kl. 8:30 - 16:00

 

Pris: 300 DKK, 100 DKK for studerende inklusiv forplejning
*ovennævnte priser er inkl. moms

Sted: Schæffergården - Jægersborg Allé 166 - 2820 Gentofte

 


 

 

Nordspråk - c/o Dansklærerforeningens Hus A/S - Rathsacksvej 7 - DK 1862 Frederiksberg