Medicinhåndtering - få ledige pladser ring for tilmelding

Som praksispersonale skal du have en bred viden om mange generelle og sygdomsspecifikke emner.
På kurset opnår du praktiske færdigheder på de områder, som er direkte møntet på dit daglige arbejde i praksis.
Der er fokus på receptfornyelser, herunder generiske ordinationer og tilskud samt laboratorieundersøgelser og svar.

 

Formålet med kurset er at styrke din evne til at visitere og vejlede patienterne kompetent og mere selvstændigt, at få egen praksis til at arbejde ud fra fælles vejledninger samt at styrke patienternes egenomsorg.

 

Indhold og form

På kurset sætter vi fokus på receptfornyelser, herunder generiske ordinationer og tilskud samt på laboratorieundersøgelser og svar inden for følgende:

  • Gynækologi
  • Hjerte-kar
  • Type 2-diabetes
  • Astma/KOL
  • Smerter
  • Infektioner
  • Led/muskler
  • Osteoporose

Som forberedelse til kurset skal du medbringe eksempler fra din dagligdag, hvor du har følt dig fagligt udfordret. 

Under kurset vil vi arbejde i grupper med en case. Der vil efterfølgende være opfølgning med informative indlæg. Det forventes, at du deltager aktivt og udnytter muligheden for at stille spørgsmål til underviseren samt dine medkursister.

 

Kurset afsluttes med, at du skal lægge en plan for, hvorledes du vil implementere din nye viden i egen praksis. De, der er medlem af en RIV-gruppe, vil få mulighed for at debattere, hvorledes de vil gøre det i deres RIV-gruppe.

 

Målgruppe

Konsultationssygeplejersker, lægesekretærer eller øvrigt praksispersonale med patientkontakt.

 

Underviser

Jesper Lundh, alment praktiserende læge

 

Kursusleder

Pia Matthiesen Poulsen, konsultationssygeplejerske

  

Tid & sted

10. oktober 2018, IDA Mødecenter, København

Kurset afholdes fra kl. 9.00 - 16.00 med ankomst og morgenbrød/kaffe fra kl. 8.30.

 

Tilmeldingsfrist

10. august 2018

 

Efter endt tilmeldingsfrist kan der forekomme ledige pladser. Dette vil fremgå af hjemmesiden.

Ønsker du at tilmelde dig kurset efter endt tilmeldingsfrist, skal du kontakte kursussekretariatet på kurser.plo@dadl.dk

 

Pris

Kr. 3.100,-

Betaling af kurset sker med MasterCard eller Visa/Dankort ved tilmelding

 

 

 

 

PLO Efteruddannelse * Kristaniagade 12 * 2100 * København Ø * CVR. 10526280 * www.plo-e.dk