Lær via film: En konsultation er et menneskemøde

Vi sundhedspersoner konfronteres ofte med mennesker med sorg, smerte, bekymringer, sygdomsfrygt, angst, tab, ensomhed og andre svære følelser. Mødet mellem sundhedspersonen og patienten er et møde mellem to mennesker med forskellige livsværdier, normer, holdninger m.m. Her skal vi som sundhedspersoner levere en sundhedsydelse og patienten modtage en hjælp, som lever op til gældende faglige standarder, og som patienten forhåbentlig oplever tilfredsstillende.

 

Indhold og form

Undervisningen tager afsæt i konsultationen som et menneskemøde og omhandler vores vidt forskellige livsværdier, normer og holdninger, og hvordan vi navigerer sundhedsfagligt i dette set i lyset af, at vi lever i en tid, hvor patienternes selv- og medbestemmelse og patientinddragelse fylder mere og mere.

 

Vi vil via filmklip og gruppearbejde afdække vigtige elementer af dette menneskemøde, herunder:

 • Åbenhed og en ikke fordømmende tilgang
 • Åbenhed, venlighed, respekt for forskellighed og autenticitet
 • Betydningen af hvilke ord vi bruger i samtalen med patienten
 • Tavshedspligten – hvordan håndteres den i praksis?
 • Hvad er patientens behov? – og sundhedspersonens?
 • Taknemmelighed illustreret med verdens mest sete reklame
 • Medinddragelse af pårørende

 

Formålet med kurset er at give dig:

 • Mulighed for at træne vigtige kompetencer som samtalens positiv psykologiske elementer samt den humanistiske indgangsvinkel til patienten
 • Mulighed for at forholde dig aktivt til, hvordan livsværdier, normer og holdninger præger de sundhedsydelser, vi leverer
 • Indblik i, hvordan vi med fordel kan inddrage den pårørende som en værdifuld ressource, men samtidig må forebygge, at den pårørende ikke selv bliver syg
 • Hjælp til at vurdere din rolle som sundhedsprofessionel i forhold til demens som et eksempel på en sygdom, hvor den syge langsomt forsvinder, ’dør’, og den pårørende langsomt mister

 

Målgruppe

Praksispersonale

 

Underviser

Jesper Bay-Hansen, specialist i klinisk sexologi, parterapeut, speciallæge i almen medicin og certificeret i positiv psykologi.

 

Kursusleder

Michala Eich

 

Tid & sted

21. november 2018, IDA Mødecenter, København

Kurset afholdes fra kl. 9.00 - 16.00 med ankomst og morgenbrød/kaffe fra kl. 8.30.

 

Tilmeldingsfrist

21. september 2018

 

Efter endt tilmeldingsfrist kan der forekomme ledige pladser. Dette vil fremgå af hjemmesiden.

Ønsker du at tilmelde dig kurset efter endt tilmeldingsfrist, skal du kontakte kursussekretariatet på kurser.plo@dadl.dk

 

Pris

Kr. 3.100,-

Betaling af kurset sker med MasterCard eller Visa/Dankort ved tilmelding

 

PLO Efteruddannelse * Kristaniagade 12 * 2100 * København Ø * CVR. 10526280 * www.plo-e.dk