KONFERENCE OM VOKSNE BØRN FRA FAMILIER MED ALKOHOLPROBLEMER

 

LUA - Når alkoholopvækst bliver en styrke’

 

 

Mandag d. 28. maj 2018  fra kl. 9.30 til 15

i Fællessalen på Christiansborg/Folketinget

 

 

På konferencen offentliggøres resultatet af et tre-årigt forskningsprojekt om effekten af et innovativt samarbejde mellem professionelle behandlere og unge, opvokset i familier med alkoholproblemer.

 

Projektet  ”Når alkoholopvækst bliver en styrke” fik støtte over satspuljen, og evalueringen er foretaget af en af landets førende eksperter på området, cand.psyk, ph.d Helle Lindgaard.

 

Konferencen vil bl.a. focusere på nødvendigheden af at sikre børn og unge fra familier med alkoholproblemer et ordentligt behandlingstilbud, inddragelse af civilsamfundet og betydningen af empowermenttanken for tilrettelæggelsen af indsatsen for de unge og andre udsatte grupper.

 

Unge fra LUA (Lænkens Unge Ambassadører) og fagprofessionelle, som var med i projektet, vil give deres bud på, hvad der skal til - og et debatpanel med fagfolk og politikere vil sammen med de fremmødte diskutere,  hvilke rammer, der er nødvendige for at civilsamfundsstrategier og tanker om empowerment kan foldes ud blandt nogle af samfundets skrøbeligste grupper.

 

Dagens vært er folketingsmedlem Trine Torp (F) fra Social- og børneudvalget. Hun vil deltage i den afsluttende debat sammen med:
Formand Matias Rosenkvist, LUA

Næstformand i Social- og Børneudvalget Karin Nødgaard (DF)

Formand for Socialpolitisk forening og medlem af Frivilligrådet Knud Årup

 

 

Moderator: Kristian Krogh Hansen, Center for Frivilligt Socialt Arbejde

 

Pris: Kr. 600 - incl. kaffe/te og morgenbrød, sandwiches og drikkevarer til frokost samt materialer.

 

Tilmeldingsfrist: Tirsdag d. 22. maj 2018. Der er dog et begrænset antal pladser, som fordeles efter 'først til mølle'

 

 

                                 

Konferencen arrangeres af Landsforeningen Lænken i samarbejde med foreningen Lænkens Unge Ambassadører - LUA.
Læs mere om LUA på www.lua.dk

 

Tak til Fonden Novavi og Alkohol & Samfund for støtte.