Litteraturens rødder : på ø-lejr med Dansklærerforeningen


Dansklærerforeningens sektion for læreruddannelsen afholder årsmødet 2018 på Tunø

 

 

I en verden, der bliver stadig mere virtuel, går dele af litteraturen den modsatte vej: den vender sig mod de lokale rum vi befinder os i. Stedet og naturen bliver afgørende for forfattere som Theis Ørntoft og Lars Skinnebach, og litteraturteorien og litteraturhistorien sætter stedet i centrum for indkredsninger af litteraturens fænomenologi.

Årsmødet i Dansklærerforeningens sektion for læreruddannelse søger at komme tæt på stedets betydning. Derfor afvikler vi årets møde som en slags ø-lejr på den lille ø Tunø. Her vil vi bruge den store ro og de enkle rammer til at komme tæt på litteraturens rodnet, og der vil være god tid og rum til den eftertænksomme samtale med kolleger.

På programmet står samspillet mellem stedet og skriften, som bl.a. Dan Ringgaard fortæller teoretisk om, og som Theis Ørntoft vil demonstrere og drøfte med kursets deltagere. Vi kigger også på det nordiske rodnet, når Marianne Eskebæk sætter fokus på den nordiske børnelitteratur og de aktueller kandidater til Nordisk Råds Børnelitteraturpris.

 

_________________________________________________________________________________________________________

 

Program

 

Onsdag 26/9

 

15.10 Afgang med færgen fra Hov (billetter er reserveret, transportudgifter betaler man selv)

 

16.30 Ankomst, transport til kursussted med trakzi og indkvartering – kaffe og kage

 

17.00 Velkommen til årsmødet – program og det praktiske

 

17.15 Marianne Eskebæk: Nordisk børne- og ungdomslitteratur

 

Gennemgang af de nominerede titler til Nordisk Råds børne- og ungdomslitteraturpris med særlig vægt på de danske værker. Er der tendenser at spore og hvad mener vi egentlig, når vi taler om det nordiske?  Vinderen bliver først annonceret den 1. november men vi laver vores egen lynhurtige afstemning til sidst.

 

Marianne Eskebæk Larsen er cand.mag., lektor på pædagoguddannelsen ved Københavns Professionshøjskole og medinitiativtager til et hhv. dansk og nordisk netværk for literacy i relation til pædagoguddannelsen.  Marianne skriver artikler og læremidler om billedbøger og tegneserier, og hun anmelder visuelle tekster for børn og unge ved Dagbladet Information. Er medlem af Kulturministeriets illustratorprisudvalg og bedømmelseskomiteen for Nordisk Råds børne- og ungdomslitteraturpris samt aktiv i foreningen Dansk Tegneserieråd.

 

19.30 Aftensmad og socialt samvær

 

20.30 Ø-salon: Hver af deltagerne bedes medbringe den bog, som de gerne ville have med sig på en øde ø. Med afsæt i bøgerne drøfter vi litteraturens potentialer i læreruddannelsen og rammerne for litteraturundervisningen.

 

Torsdag den 27/9

 

7.00 Morgenbadning for de friske, gåtur, løbetur

 

8.30 Morgenmad

 

9.30 – 10.30 På øen med Eva

 

10.30 Dan Ringgaard: Stedet, læsningen og skriften

 

Hvad betyder stedet i litteraturen, og hvad kan litteraturen sige om stedet? Hvad betyder de steder man læser på for ens læsning, og skriver man bedre nogle steder end andre? Hvad er i det hele taget forholdet mellem at læse og at skrive, og kan man blive bedre til det ene ved at dyrke det andet? Disse tre bundter af spørgsmål vil jeg gerne diskutere med udgangspunkt i to bøger jeg har skrevet inden for de seneste år: Stedssans og Årsværk. En kritikers dagbog. At inddrage stedet i læsningen og skrivningen er at pege på at læsningen altid er situeret, at vi læser midt i verden, ikke uden for den. At begynde at overveje vekselvirkningen mellem at skrive og at læse er at tænke litteratur som noget man tager aktivt del i, og ikke blot modtager passivt, en idé som har pædagogiske perspektiver for arbejdet med kreativ skrivning og læsning. 

 

Dan Ringgaard er professor i nordisk litteratur ved Aarhus Universitet. Han har blandt andet udgivet Den poetiske lækage. Sophus Claussens lyrik, rejsebøger og essayistik (2000), Digt og rytme (2002), Nordbrandt (2005) og Stedssans (2010). Dan Ringgaard modtog Georg Brandes-prisen 2010 for Stedssans. Årsværk (2015) er en dagbog over de bøger, som forfatteren læste i 2015, og de steder, hvor han læste dem. Emnerne er mange, men dagbogsformen er konstant. Den er et forsøg på at skrive om litteratur på en anderledes måde.

 

12.30 Frokost

 

14.00 – 16.00 Tunø – stedet og historierne. Rundvisning på øen ved lokalkendt.

 

16.30 Kaffe og generalforsamling med tema

 

18.30 Aftensmad

 

20.00 Forfatterbesøg: Theis Ørntoft

 

Theis Ørntofts anden udgivelse Digte 2014 var gennemsyret af natur – ikke naturen som skønmaleri eller spejling af sjælen, men en opløsende og fatal apokalyptisk natur, som trængte ind i alle hjørner af det liv, digtene kredser om. Titlens ekko til Oehelenschlägers Digte 1801 gav på denne måde mening: romantikkens naturbillede vendt på hovedet. Digtsamlingen er på den måde bl.a. en undersøgelse af naturens betydning i økokatastrofens lys. I Ørntofts romandebut Solar fra i år strukturerer naturen også teksten: En vandretur ad Hærvejen bliver afsæt for en indre refleksionsrejse på kanten af det veltilpassede og tæmmede velfærdssamfund.

Theis Ørntoft vil læse op af de to værker, som afsæt for en fælles samtale om stedets og naturens betydning for digtningen.

 

 

Fredag den 28/9

 

8.00 – 9.00 Morgenmad og tjek ud

 

9.00 – 10.00 Evaluering af årsmødet ”feedback og –forward”

 

10.00 Afgang til færgen med trakzi

 

 _________________________________________________________________________________________________________

 

Tid

Onsdag den 26. september til fredag den 28. september 2018

 

Sted

Tunø Feriecenter, Blåkærgård

 

 

OBS
Man sørger selv for transport og skal regne med at ankomme til Tunø med eftermiddagsfærgen fra Hov den 26/9 kl. 15.10. Hjemrejse fra Tunø med formiddagsfærgen den 28/9 kl. 10.30 ankomst i Hov kl. 11.25

 

Tilmeldingsfrist

Bindende tilmelding senest den 12. august 2018

 

Pris

Kr. 2600,00 for medlem i enkeltværelse

Kr. 2300,00 for medlem i delt dobbeltværelse

 

Kr. 2900,00 for ikke medlem i enkeltværelse

Kr. 2600,00 for ikke medlem i delt dobbeltværelse

 
Priserne er inkl. forpejning, ekskl. drikkevarer

*de oplyste priser er ekskl. moms


 

Kursusleder: Lars Stubbe Arndal: laar@phmetropol.dk

Dansklærerforeningens Hus - Rathsacksvej 7 - 1862 - Frederiksberg - 33790010