Klar kommunikation

Det gode resultat af en samtale afhænger af nærvær, humør, påvirkning og hvilken holdning du har til personen og ‘sagen’. Den gode samtale vokser ud af den jord, den er kommet af. Er der en god stemning inden for praksis, vil det gavne kommunikationen og omvendt. 

 

Hvor kommunikationen tidligere, for hovedpartens vedkommende, foregik mellem læge og patient, foregår den i dag ofte også mellem praksispersonalet og patienten. Uddelegering af konsultationer til praksispersonalet, har medført øget behov for en klar og sikker kommunikation mellem praksispersonale og patienten og mellem praksispersonale og lægen. Praksispersonalet giver både beskeder, svar og vejledning og alle skal være trygge ved denne uddelegering. 

 

Formålet med kurset er at styrke kommunikationen mellem praksispersonalet og patienten og inden for praksis. 

 

Indhold og form

Kurset tager afsæt i kommunikationens væsen. Hvad er udgangspunktet for en god kommunikation? Hvordan sikrer du, at den besked du har fået af patienten, også er den besked, der bliver givet videre til lægen? Og svarer opfattelsen af det sagte til det, du sagde eller mente? 

Du får inspiration til, hvordan du kan arbejde med kommunikationen, så den bliver nærværende og anerkendende. 

 

Du kommer til at arbejde med en række små øvelser og aktive samtaler. Vi kommer også ind på det psykiske arbejdsmiljø, anerkendelse og konceptet FISH!

 

Målgruppe

Praksispersonale

 

Underviser

Mette Berner, certificeret FISH! facilitator

 

Kursusleder

Michala Eich, konsultationssygeplejerske

 

Tid & sted

27. september 2018, IDA Mødecenter, København

Kurset afholdes fra kl. 9.00 - 16.00 med ankomst og morgenbrød/kaffe fra kl. 8.30.

 

Tilmeldingsfrist

9. juli 2018

 

Efter endt tilmeldingsfrist kan der forekomme ledige pladser. Dette vil fremgå af hjemmesiden.

Ønsker du at tilmelde dig kurset efter endt tilmeldingsfrist, skal du kontakte kursussekretariatet på kurser.plo@dadl.dk

 

Pris

Kr. 3.100,-

Betaling af kurset sker med MasterCard eller Visa/Dankort ved tilmelding

 

PLO Efteruddannelse * Kristaniagade 12 * 2100 * København Ø * CVR. 10526280 * www.plo-e.dk