Nye fagdidaktiske vinkler

 

Kursusudbyder

Dansklærerforeningen/G

Sektionen for stx og hf

 

Formål

Kurset opdaterer den erfarne dansklærer med nye fagdidaktiske vinkler på undervisningen i de gymnasiale uddannelser i fagets samspil mellem de tre perspektiver. Sigtet er at give danskfagets bud på, hvordan vi kan motivere og løfte unge fagligt og samtidig bibringe dem dannelse, der klæder dem på til at møde verden.

 

Indhold

Kurset har fokus på at præsentere en vifte af nyere didaktiske og tematiske tilgange til danskundervisningens
tre perspektiver. Hvordan giver kulturen mening for unge i dag både med tilbageblik og udblik til verden omkring dem?
Hvordan bliver unge kreative og kritiske sprog- og mediebrugere? Hvordan kan vi kaste nyt blik på litterære
læsninger?

Kurset vil indeholde workshops, vidensdeling, teoretiske og praksisnære oplæg. 

 

Tid og sted

Onsdag den 22. januar 2020 til torsdag den 23. januar 2020, Comwell Kolding.

 

Pris

For medlemmer af Dansklærerforeningen 3.550,00 kr.

For ikke-medlemmer 3.850,00 kr.

Priserne er ekskl. moms. I prisen er inkluderet kursusmateriale efter aftale med Copydan.

 

Tilmelding

Senest den fredag den 20. december 2019.

 

Kontakt

Katrine Haaning, kh@egaa-gym.dk, 26250513