FR1901 - Udvikling af brobygning i sprogfaget fransk

Udvikling af brobygning i sprogfaget fransk

Fransklærerforeningen har fået midler fra Det Nationale Center for Fremmedsprog (NCFF) til at udvikle og afholde brobygningsdag i efteråret 2019. Vi har udviklet en endagsworkshop, som afholdes parallelt flere steder i landet

 

Dato: d. 23. og 24. oktober 2019 kl. 9.30-15.30

 

Afholdelsessteder & datoer:

Onsdag d. 23.10

Aalborg Katedralskole, Sct Jørgens Gade 5, 9000 Aalborg

Esbjerg Gymnasium, Spangbjerg Møllevej 310, 6705 Esbjerg

Nærum Gymnasium, Nærum Hovedgade 30, 2850 Nærum

 

Torsdag d. 24.10

Silkeborg Gymnasium, Oslovej 10, 8600 Silkeborg

Nyborg Gymnasium, Skolebakken 13, 5800 Nyborg

Slagelse Gymnasium, Willemoesvej 2, 4200 Slagelse

 

Pris: 300 kr. 

 

Tilmeldingsfrist d. 7.10.2019

 

Kontakt

Christine Léturgie cl@norreg.dk – tovholder Aalborg og Silkeborg

Annette Søndergaard Gregersen asgr@kp.dk – tovholder Esbjerg og Nyborg

Maria Kindt kt@g.nagym.dk – tovholder Slagelse og Nærum

 

Formål med brobygningsworkshops:
Med baggrund i den nye grundskolereform og gymnasiereform, hvor der er enighed om, at fremmedsprog skal opprioriteres og tilbydes tidligere i grundskolen og i det hele taget vægtes højere i hele uddannelsessystemet, har fransklærerforeningen har søgt NCFF om midler til at udvikle og afholde brobygningsworkshops lokalt 6 steder i landet.

Der vil på alle brobygningsdage være oplæg om erfaringer fra gymnasieledere/ folkeskoleledere, gymnasielærere og folkeskole- eller grundskolelærere.

 

Vi håber på en bred deltagelse og erfaringsudveksling fra både grundskoler og ungdomsuddannelser. Vi håber også på deltagelse fra uddannelsesinstitutioner, hvor fransk pt ikke udbydes som 2. fremmedsprog.

 
Der vil være god mulighed for at deltagerne diskuterer og planlægger lokale brobygningsforløb.

 

 

Dansklærerforeningens Hus - Rathsacksvej 7 - 1862 - Frederiksberg - 33790010 - dansklf@dansklf.dk