Et liv med demens - frustrationer og stjernestunder

Hvordan finder du og dine pårørende frem til det
bedste liv under nye og svære omstændigheder
efter demensen har ramt? Et liv, hvor der kan blive
plads til stjernestunder midt i frustrationen?
For mange med demens og for deres pårørende
kan det være en vanskelig proces at forstå den
ændrede adfærd og det nedsatte kognitive funktionsniveau,
som er en følge af sygdommen.
På landsplan forventer man, at antallet af personer
med demens vil stige fra godt 87.000 i 2017
til næsten 150.000 i 2040, så der er god grund til
at blive klogere på, hvordan man kan finde den
bedste vej til et godt liv med demens.
Til arrangementet kan du bl.a. høre om tidlige
tegn på demens, om de forskellige former for
demens, om udredningsarbejdet og det efterfølgende
forløb. Du kan blive klogere på, hvilke
tilbud der er i Lolland Kommune til personer
med demens og deres pårørende.

PsykInfo - Farimagsvej 40 - 4700 - Næstved - 70250260 - Psykinfo@regionsjaelland.dk