Den gravide og det nyfødte barn - STADIG LEDIGE PLADSER

Livsvilkårene hos de gravide kan variere meget, og den nye familie får tidligere end før behov for råd og vejledning hos lægen. Mange af disse henvendelser er uddelegeret til praksispersonalet, andre visiteres og følges op af lægen. Svangreomsorg er en vigtig brik i forebyggelsesarbejdet ved graviditet, fødsel og barsel.
Det er yderst vigtigt at vandrejournal og svangrejournal er udfyldt korrekt, så hospitalerne ikke modtager papirer med fejl og mangler.

 

Formålet med kurset er at give dig en grundlæggende, opdateret viden om svangreomsorgen og det nyfødte barns behov og pleje.

 

Indhold og form

På kurset tages der udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens ’Anbefalinger for Svangreomsorg 2013’.
Denne kan downloades som pdf fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside (er på 242 sider). Vi forventer ikke, at du har læst den på forhånd, men du kan med fordel orientere dig i den inden kurset.
Efterfølgende kan du anvende den som opslagsværk.

 

På kurset får du viden om:

 • Vandre- og svangerskabsjournalen
 • Risikovurderinger
 • KRAM-faktorer
 • Vurdering af ressourcer og risici
 • Niveauinddeling
 • Det nyfødte barns udvikling
 • Amning
 • Icterus
 • Hørescreening
 • Afføring
 • Øjenbetændelse
 • Søvnmønster

 

Kurset gennemføres som katedral undervisning. Vi forventer en aktiv deltagelse med spørgsmål til underviser og medkursister.

 

Skulle du have spørgsmål til kurset kan disse med fordel sendes til kursusleder Susanne Malmstrøm på susanne@malmstroem.dk. Disse skal være modtaget senest en uge inden kursusstart.

 

Målgruppe

Praksispersonale som har interesse og kontakt med gravide og nyfødte i praksis.

Vi forventer, at du har en sundhedsfaglig grunduddannelse.

 

Underviser

Marie Juhl Jørgensen, jordemoder

 

Kursusleder

Susanne Malmstrøm, konsultationssygeplejerske

 

Tid & sted

19. april 2018, IDA Mødecenter, København

Kurset afholdes fra kl. 9.00 - 16.00 med ankomst og morgenbrød/kaffe fra kl. 8.30.

 

Tilmeldingsfrist

19. februar 2018

 

Efter endt tilmeldingsfrist kan der forekomme ledige pladser. Dette vil fremgå af hjemmesiden.

Ønsker du at tilmelde dig kurset efter endt tilmeldingsfrist, skal du kontakte kursussekretariatet på kurser.plo@dadl.dk

 

Pris

Kr. 3.100,-

Betaling af kurset sker med MasterCard eller Visa/Dankort ved tilmelding

 

PLO Efteruddannelse * Kristaniagade 12 * 2100 * København Ø * CVR. 10526280 * www.plo-e.dk